Головні тенденції інфопростору 11 — 17 березня 2019 року. Детектор виборів

Зеленського критикує Медведчук і вперше показує «Україна», Бігус винен у проблемах оборонки, а Порошенко — друг молдовської корупції. Детектор виборів № 7.

Детектор виборів №6 4 — 10 березня, №5 25 лютого — 3 березня, №4 1824 лютого, №3 11–17 лютого, №2 10 лютого, №1 28 січня — 3 лютого.

«Детектор виборів» — щотижневий аналітичний огляд, який оперативно фіксує головні теми, тенденції, маніпуляції та зміни в інформаційному просторі, пов’язані з виборами. Детальніший аналіз читайте в наших постійних (теленовинителетижневикиполітичні ток-шоуінформаційні каналиросійська пропаганда) моніторингових дослідженнях.

 Головні тенденції

Ходять тільки по-великих. І Порошенко, і Тимошенко в останні тижні перед виборами зосереджуються на ефірах найбільш рейтингових телеканалів у тижневиках та монологічних ток-шоу. Тож головна інтрига — хто буде в п’ятницю, в підсумковому тижневику, на «Інтері», крім Юрія Бойка, звісно ж. Кількість присутності Бойка, лідера «Опозиційної платформи – ЗаЖиття» на «Інтері» зашкалює, для його піару запровадили новий формат ток-шоу.

Коло звузилось: у новинах, окрім трійки лідерів, згадують Вілкула, Ляшка та Бойка. Інші кандидати до піар-дайджестів майже не потрапляють. Про кандидатів з відносно високим рейтингом — Ігоря Смешка та Олександра Шевченка — лише по одній згадці в новинах за тиждень.

Гриценка забули. Кандидат, на користь якого знялися з виборів троє конкурентів, знов «не цікавий» теленовинам — за тиждень його піарили в новинах лише пару разів. Ігнорують і Валентина Наливайченка, який раніше часто з’являвся в піар-дайджестах телеканалів.

Зеленський прориває інформаційну блокаду. Лідер президентських перегонів дав коментар перед трьома мікрофонами — «1+1», «України» та ICTV, і канал Ахметова, який досі взагалі не згадував про його існування, крім хіба що передвиборчих рейтингів (і то не щотижня), показав його коментар. Тим часом на «Інтері», де раніше кандидата згадували лише в контексті соціологічних опитувань, Зеленського критикував сам Віктор Медведчук.

Тимошенко і Порошенко відчайдушно атакують одне одного, забувши про Зеленського та інших конкурентів. Тимошенко наголошує на відповідальності Порошенка за корупцію в оборонній сфері. Команда Порошенка намагалася скомпрометувати опонентку розмовою з Коломойським, але цього не показав у новинах ніхто, крім Прямого і ZIKа.

«Нацкорпус» досягнув своєї мети: його активістів згадують як сторону конфлікту в матеріалах про Порошенка, а президент, окрім паркетних сюжетів, щодня фігурує в новинах у негативному контексті.

Маніпуляції рейтингами тривають. Найчастіше цим займається «Інтер», проголошуючи Бойка президентом то Луганщини, то Одещини, то Донеччини з посиланням на сумнівну компанію SeeTarget. Тим часом «1+1» то намагається дискредитувати компанію «Социс», то використовує її дані. Адекватне опитування компанії «Рейтинг» проігнорувала більшість телеканалів. «Інтер» і «1+1» синхронно показали опитування центру «Софія», близького до Сергія Льовочкіна, де Тимошенко знову посуває Порошенка з другої сходинки.

Маніпуляції детектед: 10 навколовиборчих ляпсусів тижня

 • «Інтер» показав, як Віктор Медведчук критикує «віртуального кандидата з неіснуючою партією» Володимира Зеленського. «А що, є такий кандидат?» — дивуються глядачі «Інтера».
 • Критики Порошенка поширили фото, на якому президент утікає від виборців. Насправді навпаки: він до них ішов.
 • Програма «Гроші» на «1+1» порадила не вірити соціології фірми «Социс». За два дні в новинах «1+1» поділилися свіжими рейтингами «Социса».
 • Голова фракції БПП Артур Герасимов прокрутив у Верховній Раді «розмову Коломойського з Тимошенко». Компроматом не погребували лише Прямий і ZIK.
 • «Інтер» зімітував ток-шоу у програмі «Подробиці тижня». За принципом апартеїду: окремо виступають Бойко та «За життя», окремо — всі інші.
 • «1+1» придумав, як скомпрометувати Порошенка… виборами у Молдові. Виявляється, наш президент — друг тамтешнього олігарха-корупціонера!
 • Юлія Тимошенко в інтерв’ю ICTV розкрила свій план закінчення війни на Донбасі: нагадати про Будапештський меморандум і «все буде добре».
 • Ведуча ток-шоу на каналі «Україна» нагадала, як Ляшко їв землю, й висловила сподівання, що кандидат потішить глядачів іще чим-небудь кумедним. Ляшко її розчарував.
 • Ведучий 5 каналу Віталій Гайдукевич натякнув, що якщо в оборонній сфері буде щось негаразд, то винний Денис Бігус: через нього нам перекрили контрабанду.

Medvedchuk has been criticizing Zelenskyi, and “Ukraine” has shown him in the news for the first time. Bihus is guilty of defensive industry problems, and Poroshenko is a friend of Moldovan corruption . “Election Detector” No. 7.

 “Election Detector” No. 6 March 4 — 10, No. 5 February 25 to March 3No. 4 February 1824No. 3 February 11–17No. 2 February 4 10No. 1 January 28 — February 3.

“Election Detector” is a weekly analytical review which timely captures the main topics, trends, manipulations, and changes in the information space, related to the election. Read more detailed analysis in our regular (television newsweekly TV magazinespolitical talk showsinformation channelsRussian propaganda) monitoring studies.

The main trends

Only visiting the large ones: During the last weeks before the elections, both Poroshenko and Tymoshenko have been focusing on the air of the most rated TV channels in weekly and monologue talk shows. So the main intrigue is who will be participating in the weekly talk show on “Inter” on Friday, in addition to Yuriy Boyko, of course. The number of appearances of Boyko, the leader of the “Opposition Platform – For Life”, on “Inter” is over the top; they even introduced a new format of talk shows for the purpose of promoting him.

The circle has narrowed: besides the three leaders, hosts have also mentioned Vilkul, Lyashko, and Boyko in the news. PR-digests include almost no information about other candidates. This week, there has only been one mentioning in the news of candidates with a relatively high rating, namely Ihor Smeshko and Oleksandr Shevchenko.

Hrytsenko has been left behind. TV news programs have once again not been “interested” in the candidate in whose favor three competitors withdrew their candidacies from the election this week, he has been promoted in the news only a couple of times. TV channels also ignore Valentyn Nalyvaichenko, who was mentioned in PR-digests of TV channels earlier.

Zelenskyi has run the information blockade. The leader of the presidential race gave a commentary to three TV channels – “1+1”, “Ukraine”, and ICTV, – and Akhmetov’s channel, which did not mention him before at all, except for the pre-election ratings (but he still was not mentioned every week), showed his commentary. Meanwhile, on Inter, where the candidate was previously mentioned only in the context of sociological surveys, Zelenskyi has been criticized by Viktor Medvedchuk himself.

Tymoshenko and Poroshenko have been desperately attacking each other, forgetting about Zelenskyi and other rivals. Tymoshenko has been emphasizing Poroshenko’s responsibility for corruption in the defense sector. Poroshenko’s team has been trying to compromise the opponent using her conversation with Kolomoiskyi, but none of the channels, except for Priamyi and ZIK, has shown this in the news.

“The National Corps” has achieved its goal: activists of this organization have been mentioned as a party to the conflict in the materials about Poroshenko; and, in addition to “official” stories, the president has also been mentioned in the news in a negative context every day. 

Hrytsenko has been left behind. TV news programs have once again not been “interested” in the candidate in whose favor three competitors withdrew their candidacies from the election this week, he has been promoted in the news only a couple of times. TV channels also ignore Valentyn Nalyvaichenko, who was mentioned in PR-digests of TV channels earlier.

There are ongoing manipulations with the ratings. Most often, “Inter” has been doing this, first proclaiming that Boyko is the president of the Luhansk region, then that he is the president of the Odesa region, and then the president of the Donetsk region, referring to the dubious SeeTarget company. Meanwhile, first “1+1” has been trying to discredit the “Sotsys” company, and then has been using its data. The adequate survey conducted by the “Rating” company has been ignored by the majority of TV channels. “Inter” and “1+1” have synchronously shown a survey conducted by the “Sofia” center, which is associated with Serhiy Liovochkin, where Tymoshenko once again switched positions with Poroshenko and took the second place.

 Manipulations detected: 10 election-related blunders of the week

 • “Inter” has shown how Viktor Medvedchuk has been criticizing Volodymyr Zelenskyi, a “virtual candidate with a non-existent party”. “Oh, there really is such a candidate?” the audience of “Inter” has been surprised.
 • Poroshenko’s critics spread the photo in which the president was fleeing from voters. In fact, he was actually walking towards them.
 • “Money” program on “1+1” advised viewers not to believe “Sotsys” sociology company. In two days, “1+1” mentioned fresh ratings compiled by “Sotsys” in their news.
 • Head of the  Petro Poroshenko Bloc faction played in the Verkhovna Rada a “conversation of Kolomoiskyi with Tymoshenko”. Only Pryamyi and ZIK have made use of this compromising information.
 • “Inter” has imitated a talk show in the “Podrobytsi Tyzhnia” [Details of the Week] program. According to the principle of apartheid: Boyko and “For Life” get the word separately and then everyone else.
 • “1+1” has come up with an idea of how to compromise Poroshenkowith the help of the election in Moldova. It has turned out that our president is a friend of the local corrupt oligarch!
 • Yulia Tymoshenko in an interview with ICTV revealed her plan for ending the war in the Donbas: we only have to remind about the Budapest memorandum and “everything will be fine”.
 • A host of a talk show on “Ukraine” TV channel has reminded viewers how Lyashko was eating earth and expressed hope that the candidate would do something funny again, which would delight the audience. Lyashko has disappointed her.
 • Vitaliy Haidukevych, a host from Channel 5, has hinted that if there was something wrong with the defense sector, then Denys Bihus was to blame for this: it is his fault that we can no longer receive contraband.

 Головні події, пов’язані з виборами, що висвітлювались у медіа 11 — 17 березня:

Соціологічна компанія «Рейтинг» оприлюднила нове дослідження.

Поліція підтвердила, що прослуховування СБУ біля офісу Зеленського не пов’язане з ним.

Суд надав СБУ доступ до рахунків «Батьківщини» для перевірки внесків у виборчий фонд.

Сергій Тарута оголосив про підтримку Юлії Тимошенко на виборах президента.

Президент ввів у дію рішення РНБОУ про аудит «Укроборонпрому».

Тимошенко зажадала від Порошенка, аби він знявся з виборів.

МВС оприлюднило свідчення нібито фіктивних спонсорів Юрія Тимошенка.

Вийшла остання частина розслідування «Наших грошей» про корупцію в «Укроборонпромі».

Порошенко звільнив голову Полтавської ОДА, а також голову Служби зовнішньої розвідки і призначив нового — не Семочка.

Голова «Нацкорпусу» Андрій Білецький стверджує, що Порошенко буде «усувати націоналістів».

Гриценко вимагає відставки голови СБУ через події в Маріуполі.

Сергій Кривонос, який знявся з виборів на користь Порошенка, став заступником секретаря РНБО.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за розслідуванням «Наших грошей».

Нацрада відмовилась призначати перевірки каналів за скаргою Тимошенко.

«Нацкорпус» провів акції протесту проти корупції в оборонній галузі.

 Зеленський. Гастролі «Кварталу 95», які формально не є агітацією, але насправді виглядають саме так, тривають. Тим часом кандидат повідомив про завершення зйомок третього сезону «Слуги народу». Ютуб-канал кандидата, на якому, ймовірно, з’явиться серіал, якщо його не дозволять показати в телеефірі, на цьому тижні заблокували, але невдовзі розблокували. Історії про стеження, кримінальні справи та інші утиски з боку влади протягом тижня в новинах не зринали, а заяву МВС про те, що прослуховування біля офісу «Кварталу 95» не стосувалось Зеленського, більшість каналів проігнорувала — зокрема й ті, які раніше говорили про цю історію як про свідчення нечесної конкуренції з боку президента.

Новини більшості каналів протягом тижня мовчали про Зеленського (та й він не генерував гучних інформаційних приводів), проте 13 березня згадка про нього — щоправда, без прізвища, — вперше за тривалий час зринула на «Інтері». Тут «віртуального кандидата без досвіду» і його «несправжню партію» критикував сам Віктор Медведчук на засіданні ОПЗЖ. Раніше критики на адресу Зеленського на цьому каналі не було, а попереднього тижня його називали «одним із кандидатів».

Вперше з початку виборчої кампанії Володимира Зеленського показав канал «Україна». Стоячи на тлі брендвола «Кварталу 95», кандидат щось говорить, але змістовну частину його коментарів переказують закадровим текстом: «Єдина державна мова — українська, єдиний спосіб завершити війну на Донбасі — мінські домовленості». Синхрон Зеленського — заклик до інших кандидатів не провокувати сутички та заворушення у разі, якщо вони програють. Сам він на запитання, яке «Україна» ставить різним кандидатам — що робитиме у разі, якщо програє, — запевнив: «якщо я програв, то програв». На минулому тижні запитання «що ви будете робити, якщо програєте?» канал ставив іншим кандидатам.

13 березня у «Фактах», а потім ще раз 17 березня у «Фактах тижня» ICTV Володимир Зеленський віртуально долучився до «мирного плану» Тимошенко: тут переповіли його ідею «залучати до врегулювання лідерів країн, що підписали Будапештський меморандум, а саме США та Велику Британію». Також процитували його слова про те, що українська має бути єдиною державною мовою.

У програмі «Гроші» на «1+1» показали приклади чорного піару, який начебто замовляє проти Зеленського штаб Петра Порошенка. Доказів того, що це робить саме Порошенко або його команда, в матеріалі немає, але це припущення подається як факт. Також у сюжеті використано коментар голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, який говорить про «дискредитаційну кампанію проти Зеленського» у друкованих ЗМІ.

Помилка в агітаційному відео Зеленського, де «експерти» применшили цифру в 120 разів, викликала неабиякий ажіотаж у критиків кандидата (лише на «Детекторі медіа» цю новину переглянули понад 40 тисяч разів).

Порошенко. На цьому тижні кандидат-президент продовжив тур регіонами, який формально не має статусу агітаційного. Медіа висвітлювали протокольні та іміджеві заходи під час цих поїздок у паркетному форматі, та водночас чимало згадок про кандидата стосувалось конфліктних і невигідних для нього тем: корупції в оборонній сфері та сутичок із «Національними дружинами».  Склалася ситуація, коли в деяких матеріалах оптимістичні заяви та обіцянки президента балансувались не критикою з боку опозиції чи коментарями експертів, а картинкою з акції протесту націоналістів.

Попереднього вікенду Порошенко з’явився в тижневику ICTV, цього — в програмі «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою» на «Україні». Десять хвилин президент відповідав на запитання ведучого, озвучуючи свої загальновідомі передвиборчі тези. Єдине «незручне» запитання Панюти про «приємні сюрпризи від влади, схожі на підкуп виборців» Порошенко прийняв із готовністю, ствердивши, що «опозиція зареєструвала проект постанови Верховної Ради, вимагає, щоб негайно були припинені виплати пенсіонерам, компенсацій, субсидії…Не дочекаються» Яка саме опозиція мається на увазі, президент не уточнив, а ведучий — не перепитав. Насамкінець гість озвучив навіть гасло «Порошенко або Путін», реагуючи на репліку Панюти, що його «багато хто бачить у другому турі, тож пан або пропав». На головну тему тижня — викриття корупції в оборонній сфері — ведучий до президента запитань не мав.

У цьому ж випуску тижневика «Україні» за Порошенка образно висловився Арсеній Яценюк, сказавши, що не пішов на вибори, щоб «не розмивати людей, які голосують за ЄС, за НАТО, за продовження реформ, за сильну і успішну країну». А потім ще й показали Порошенка на мітингу, який висловлюється за чесні вибори.

Одна з головних ліній передвиборчого піару президента — відновлення його іміджу мецената, творця та захисника інтересів української армії, зіпсованого оборонним скандалом. 11 березня ICTV, 5 канал, «Інтер» та «Україна» розповіли про зустріч Порошенка з десантниками 95 бригади в Житомирі, а Україна ще й дала його коментар про успіхи децентралізації. Зокрема наголошували на заклику не дискредитувати армію. 17 березня на «Інтері» показали матеріал про зустріч Порошенка з киянами, яким президент розповів, що «шукав для армії не лише шоломи та бронежилети, а навіть штани, шкарпетки та білизну».

Більшість телеканалів, повідомляючи 12 березня про призначення Сергія Кривоноса заступником секретаря РНБОУ, зробили наголос на дорученні Петра Порошенка «показати нульову толерантність до корупції». Також «Україна» 12 березня пропіарила президента в контексті Форуму енергоефективності, хоча основна увага в матеріалі була адресована бізнесу Ріната Ахметова.

13 березня ICTV у піар-дайджесті повідомив про рішення ініціативи Першого грудня підтримати Петра Порошенка, з яким «можна розмовляти», а на СТБ президент піарився на сфері, яка взагалі мало його стосується — соціальних виплатах за народження дитини. «Паркет» президента з відзначення дня добровольця показали 14 березня ICTV, «Україна», 5 канал та СТБ.

«Мій план подолання злиднів став реалістичним і реальним», — сказав Порошенко про наміри підвищувати пенсії в матеріалі на «Україні» (нагадаємо, пенсії — зовсім не президентська сфера повноважень і відповідальності).  15 березня ICTV, «Інтер» та «Україна» показали піар-матеріали з поїздки Порошенка на Закарпаття, де він відкрив оновлений ужгородський аеропорт. 5 канал розповів, як президент ушанував Карпатську Січ в Ужгороді. 16 березня на «Інтері» згадали про проект Марини Порошенко, присвячений інклюзії у школах.

Тим часом «1+1» у тижневику «ТСН. Тиждень» присвятив сюжет поясненню, чому монетизація пільг та надбавки до пенсії, які Порошенко подає як свої досягнення, — погано, й радіти тим, хто отримує готівку від влади, не слід.

Твердження, що Порошенко може штучно загострити ситуацію на фронті, аби зірвати вибори або додати собі голосів, постійно повторюється в російських пропагандистських ток-шоу. Водночас версію, що перемога Порошенка неминуча, оскільки його підтримає Захід і він фальсифікує вибори, деякі російські коментатори піддають сумніву, розповідаючи про те, що Порошенко «вже визнав поразку на виборах». Ведучий «России 24» Володимир Соловйов 14 березня називає вибори в Україні неконкурентними, бо «используется одними вся мощь правоохранительной системы, СБУ вызывает такое количество людей из штаба Тимошенко и оказывает на них прямое давление… Возбуждается уголовное дело по руководителю штаба Бойко, заходят в его компанию. По Зеленскому ставится прослушка…» В іншому випуску цієї ж програми ведучий повторив свою звичну тезу, що Порошенко зловживає алкоголем.

Тимошенко. Два головні напрямки роботи Тимошенко в медіапросторі — нищівна критика Порошенка через викриття корупції в оборонній галузі та повторення найбільш популістичних обіцянок. Поки немає важливих новин про розслідування «виборчих пірамід», кандидатка з’являється в теленовинах переважно в форматі піар-дайджестів та піар-виступів, зокрема на ICTV («Свобода слова» та «Факти тижня») та «Україні».

11 березня піар-приводом для Тимошенко стала прес-конференція голлівудської режисерки Мері Ламберт, яка анонсувала зйомки  стрічки «Вірю» про кандидатку. У форматі прихованої реклами про це повідомили ICTV, СТБ та «Інтер».

12 березня ICTV та СТБ цитували заклики Тимошенко розслідувати корупцію в оборонній сфері. 13 березня про те, що Тимошенко підтримали профспілки, а вона пообіцяла зниження цін на газ, підвищення зарплат і соціальних стандартів, розповіли СТБ, «Інтер», «Україна» та ICTV. 14 березня Тимошенко вітала добровольців у піар-дайджестах «України», СТБ, «Інтера» та ICTV. 15 березня в піар-дайджестах ICTV, СТБ та «України» показали, як вона презентує свій «Новий курс» науковцям.

15 березня у «Подробицях тижня» на «Інтері» Тимошенко повторила, що «ціна на газ повинна бути меншою», та розкритикувала слідчу комісію у ВР щодо корупції в оборонній галузі, яку «корупціонери створили самі для себе». Альтернативних думок у матеріалі не було. Також повідомили про обіцянку штабу «Батьківщини» «оприлюднити результати голосування раніше, ніж це зможе зробити Центрвиборчком», яку назвали «першими за цю кампанію новинами про паралельний підрахунок голосів».

16 березня увагу до Тимошенко привернуло її об’єднання з Тарутою. Зокрема «Україна» показала уривки з інтерв’ю з нею, де, крім коментарів про альянс із іншим кандидатом, пролунала низка соціальних передвиборчих обіцянок. Позитивно про об’єднання сказали на ICTV, «Інтері» та «1+1», а на 5 каналі додали критики, нібито в стратегічних планах кандидатів замало конкретики.

Ведуча «Фактів тижня» Оксана Соколова нарешті поставила Тимошенко запитання, яке мучило багатьох: як можна знизити ціну на газ, якщо МВФ вимагає підвищення? «Мене це не зупиняє. Я зможу з ними нову програму підписати, яка не передбачає якихось речей, пов’язаних з нелогічно встановленими цінами та тарифами. Суд визнав, що тарифи встановлені неправильно, незаконно, несправедливо, що вони завищені. МВФ не зможе йти проти рішення суду», — відповіла кандидатка. Тут варто було б нагадати пояснення Кабміну, що постанова, яку оскаржила в суді Тимошенко, вже втратила чинність, а теперішні тарифи регулюються іншими документами. Але цього не сталося.

Пояснила Тимошенко й свій план завершення війни: зателефонувати керівництву держав, які підписали Будапештський меморандум. План виявився з одного пункту, але «мир буде в Україні встановлений». Про те, що чинне керівництво держави намагалося апелювати до підписантів Будапештського меморандуму та не мало успіху, ні ведуча, ні Тимошенко не згадали. «Все буде добре», — сказала Тимошенко.

Табір чинного президента посилено атакував Тимошенко, використовуючи для цього, зокрема, відданий Порошенкові Прямий канал. Саме тут вийшов «документальний фільм» Олега Дейнеки про те, як штаб Тимошенко займається підкупом виборців: його розбір читайте тут. У новинах цього ж каналу повідомили про аудіозапис начебто розмови Тимошенко з Коломойським. Попри експресивну сценку у Верховній Раді, де лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов намагався прокрутити запис через мікрофон, на компромат звернув увагу, крім Прямого, лише прихильний до Порошенка ZIK. Давши слово Тимошенко, яка назвала запис провокацією Адміністрації Президента.

Бойко. «Інтер» просуває Бойка за вже звичною схемою: піар-матеріали з агітаційних поїздок, коментарі щодо актуальних тем у кожному випуску та маніпулятивні рейтинги. 11 березня Бойко виступив із критикою «Нафтогазу» в матеріалі зі Сміли та назвав субсидії «пасткою, в яку заганяють людей», після чого за даними сумнівної контори SeeTarget повідомили про його лідерство в рейтингах Одеської області. 12 березня — Бойко коментує проблеми портів Азовського моря, а SeeTarget проголошує його першим у рейтингу на Донеччині. 13 березня Бойка піарили у матеріалі про засідання ОПЗЖ, яка планує захищати чесні результати виборів і зменшити ціну на газ. Бойко також говорив про конкретний мирний план, зміст якого уточнив Медведчук: прямі переговори з лідерами сепаратистів. На додачу до масивного блоку піару Бойка глядачам нагадали про результати «опитування» SeeTarget, за якими кандидат міг би стати президентом Одеської області. 15 березня Бойко — вже президент Луганщини.  Крім «Інтера», «регіональні рейтинги» з першістю Бойка почав озвучувати в новинах і канал NewsOne.

17 березня у випуску новин «Інтера» було три матеріали в інтересах Юрія Бойка, з них два відверто рекламних: про автопробіг у Харкові на його підтримку і про те, як «друг Юрія Бойка» Олександр Городецький подарував на Вінниччині дітям майданчик. Ще один матеріал — про те, що Суспільне відмовилось транслювати ролик Бойка «на думку політика, через жорстку критику чинної влади і особисто Петра Порошенка». Загалом подія десятиденної давнини (приводом для сюжету стало перше засідання у справі, яке відбулося 15 березня). І ще 10 днів тому Національна суспільна телекомпанія пояснювала, що її не влаштовує в ролику Бойка. Втім у матеріалі «Інтера» позиції НСТУ немає, натомість є твердження, що представники Суспільного уникали відповідей на запитання журналістів.

«Український політолог» Василь Вакаров, який на минулому тижні вже нахвалював Юрія Бойка в ефірі російського ток-шоу, під час програми «Время покажет» на «Первом канале» 11 березня сказав: «Бойко, который мне не симпатичен, но он говорит: ребята, а давайте делать прямые переговоры с Донбассом, договорённости, давайте делать реформы…»

Гриценко. Хвиля уваги до Анатолія Гриценка, викликана консолідацією з іншими кандидатами в президенти на початку березня, вщухла. Про його меморандум із Дмитром Добродомовим повідомили лише ICTV та СТБ. Кандидат рідше, ніж раніше, але ще з’являється в піар-дайджестах новин телеканалів Пінчука. 12 березня на СТБ з обіцянками захищати довкілля, а 17 березня ICTV повідомив, що Гриценко у разі перемоги на виборах запропонує кандидатуру Давида Сакварелідзе на пост Генпрокурора.

Ляшко. Кандидат щодня присутній у піар-дайджестах «України», часто з’являється на «Інтері». Озвучує обіцянки знизити тарифи на газ, збільшити виплати людям, які доглядають родичів з інвалідністю, зарплати медикам, закликає підтримати українських виробників тощо. 13 березня Олег Ляшко традиційно відвідав студію «України», щоб поговорити про субсидії та тарифи. Сім з половиною хвилин Ляшка виявилось не досить, тому в піар-дайджесті він з’явився ще раз, аби «вернути корову в село, вернути людину в село». Наступного дня в новинах «України» кандидат закликав виборців «не вірити соціології, а голосувати за покликом серця», а 15 березня пообіцяв відновити смертну кару, яку присуджуватимуть корупціонерам (якби це був журналістський матеріал, а не прихована реклама, до обіцянки кандидата варто було б додати, що така новація поставить хрест не лише на євроінтеграційних надіях України, а й на нинішньому членстві в європейських структурах). У цьому ж випуску, анонсувавши участь Ляшка у програмі «Головна тема. Вибір», ведуча Олена Кот сказала: «Я думаю, всі пам’ятають кадри з Верховної Ради, коли Олег Валерійович під час виступу за трибуною їв землю. Подивимось, чим він здивує на сьогодні». І можете не сумніватись: блок програми, в якому виступав Ляшко, почався з відео поїдання землі.

Вілкул. Комунікаційні зусилля кандидата спрямовані на те, щоб позиціонуватися як «справжня опозиція» на відміну від Юрія Бойка та ОПЗЖ, яких Вілкул звинувачує у співпраці з владою. Реальних інформаційних приводів, пов’язаних із ним, протягом тижня не було, але в новинах лояльних телеканалів він з’являвся щодня.

Вже традиційно головні майданчики просування Олександра Вілкула — «Україна», СТБ та ICTV. 11 березня, окрім присутності в піар-дайджестах обох каналів, кандидат сходив до студії «України», де буває щотижня. Говорив про своє об’єднання з Євгенієм Мураєвим та соціальне житло для переселенців. Наступного дня на ICTV Вілкул обіцяв підтримувати переселенців, а на «Україні» та СТБ збільшити пенсії і скасувати пенсійну реформу. 13 березня «Україна» та СТБ показали в піар-форматі агітпоїздку Вілкула до Одеси, зокрема на СТБ згадали, що він «обговорював питання мови і культури». 14 березня на «Україні» Вілкул обіцяв пільговикам безкоштовний проїзд, а Кость Бондаренко, яким канал часто замінює реальні соціологічні опитування, висловив думку, що об’єднання з Мураєвим додало кандидатові рейтингу. 15 березня заклики Вілкула відновити суднобудування пролунали в піар-дайджестах «України», ICTV та СТБ. 17 березня ICTV розповів про те, що Вілкул підписав угоду з Федерацією роботодавців.

Тарута. Возз’єднання з Тимошенко — головний інформаційний привід, який привернув увагу до кандидата на цьому тижні. Поза тим про нього майже не згадували. 13 березня Тарута відвідав Дніпровський металургійний комбінат у Кам’янському, співвласником якого він є, та говорив про інвестиції і модернізацію підприємств. Про це розповіли в піар-форматі «Україна» та ICTV.

Про альянс кандидата з Юлією Тимошенко «1+1» та ICTV, а також «Інтер», де про Таруту не згадували з початку виборчої кампанії, повідомили в піар-форматі. Тарута прийшов до студії «України», аби пояснити свій вчинок глядачам, які з початку кампанії бачили його в новинах частіше за більшість інших кандидатів (про завсідників «України» читайте на «Детекторі медіа» незабаром): «Когда я увидел, что сейчас в социологии не очень большой разрыв, и понял, что каждый процент играет очень важную роль, я предложил Юлии Тимошенко объединить наши усилия. И команда партии “Основа”, которая сегодня имеет в 198 округах своих председателей, членов окружных и участковых избирательных комиссий, направит все усилия на защиту голосов Юлии Тимошенко и на агитацию в пользу Юлии Тимошенко». 5 канал повідомив про об’єднання стисло, наголосивши, що свої наміри щодо взаємодії після виборів на прес-конференції політики не пояснили. ZIK висвітлив подію стисло і нейтрально.

Олександр Шевченко. Окрім участі в ток-шоу «1+1», кандидат з’явився в ТСН 16 березня, ствердивши, що ціни на будівництво доріг в Україні завищені, а самі дороги погані. Нагадаємо, що масштабна реконструкція доріг — одна з головних тем, на яких піариться чинний уряд.

Наливайченко. 12 березня кандидат фігурував у піар-дайджесті «України», де обіцяв пільги для бізнесу. Поки центральні телеканали тимчасово збайдужіли до кандидата, локальні присвячують йому зворушливі матеріали, змонтовані з фото і каламутних синхронів.

Каплін. Кандидат досі іноді з’являється в новинах каналу «Інтер», але серйозні приводи для піару в нього, схоже, вже вичерпані. Тому 11 березня він закликав не скасовувати підвищення пенсій силовикам, 13 березня — не монетизувати субсидії, 14 березня — розслідувати діяльність Міжнародного валютного фонду в Україні.

Смешко. Окрім участі у ток-шоу «1+1», кандидат один раз з’явився в новинах «112» із абстрактним коментарем: «є спільне розуміння того, що ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити вільне волевиявлення народу».

Більше про висвітлення виборів читайте на сайті «Вибори і ЗМІ».

 Маніпуляції

Біжи, Петре, біжи. Сцену «втечі Порошенка від виборців» викрили майже миттєво — кадр виявився вирізаним із фото, на якому видно, що президент насправді поспішає до людей, а не від них. Але спростування не завадило російським ЗМІ поширювати вирізаний фрагмент фото з маніпулятивним тлумаченням. Те, що Порошенко «тікає від радикалів», називали свідченням того, що в Україні вже почався силовий сценарій, і тепер переможе той, чиї «банди» сильніші. В цьому випадку сильніші вони в Арсена Авакова, який  — у цьому російські телевізійні експерти впевнені — працює на Тимошенко.  Цю тезу потрібно було якось узгодити з попередньою версією, за якою «банди націоналістів» в Україні працюють на Порошенка. І пояснення знайшли. «Пётр Алексеевич всегда был очень жадный. И в данном случае жадность побеждает страх. Видать, не доплатил, и перекупили просто», — сказав пропагандист Дмитро Куликов у програмі «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12 березня. В інших програмах лунали інші версії: наприклад, що Порошенко імітує агресивні акції на мітингах, щоб показати Заходу, якою загрозою є неконтрольовані націоналісти.

Вибіркова готовність до дебатів. Коли на «Свободі слова» 11 березня Юлію Тимошенко спитали, чи готова вона до дебатів, вона відповіла: «не пам’ятаю, коли б від них відмовлялася». Насправді торік Тимошенко не захотіла публічно дискутувати з Анатолієм Гриценком, а 2 роки тому не прийняла схожої пропозиції від Олега Ляшка. Під час теперішньої кампанії, навіть беручи участь у ток-шоу з багатьма учасниками, вона не вступає в безпосередню дискусію з іншими кандидатами, а висловлюється лише в режимі монологу.  Попри задекларовану готовність дебатувати, навряд чи ми побачимо відкриту полеміку між Юлією Тимошенко і, наприклад, Русланом Риговановим. Навіть лідер передвиборчих рейтингів Володимир Зеленський її не цікавить — в ефірі ICTV кандидатка кинула виклик особисто Петрові Порошенку. Який, зі свого боку, послідовно уникає зіткнення в ефірі з будь-якими опонентами, погоджуючись виступати лише в форматі монологу.

Пропрезидентська Нацрада. Повідомляючи про відмову Нацради призначити перевірку за скаргою Тимошенко (точніше, «одного з кандидатів у президенти», як сказано в матеріалі), «1+1» впевнено ствердив: «Порушення стосувались каналів, пов’язаних із чинним президентом. Тому пропрезидентська більшість розгляд зірвала». Далі ведуча Лідія Таран стверджує, що «Зеонбуд» «теж пов’язують із Порошенком». Ані підтверджень пропрезидентськості чи зв’язків із Порошенком, ані інших точок зору в матеріалі немає. Інші телеканали на події в Нацраді уваги не звертали. Атаки «1+1»  на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення відбуваються віддавна, але з початку виборчої кампанії ця — перша настільки масштабна.

Привид Гриніва. У програмі «Гроші» на «1+1» вийшов сюжет про чорні виборчі технології, спрямований на дискредитацію соціологічної компанії «Социс». Мовляв, вона  пов’язана зі штабом Порошенка та фальсифікує рейтинги на користь президента. Цікаво, що колеги автора «Грошей» Олександра Дубинського з інформаційної служби «1+1» не прислухались до його порад і за два дні оприлюднили дані дослідження «Социса», вказавши, що компанія «належить політтехнологу Петра Порошенка Ігорю Гриніву». Втім наголос у представленні результатів зробили на першості Зеленського. Вже в «ТСН.Тижні» формулювання пом’якшили: «пов’язують із політтехнологом Порошенка». Хто пов’язує, не відомо; в програмі «Гроші» єдиним джерелом цієї інформації є політкоментатор Руслан Бортник, який також нічого не стверджує, а каже, що «Социс» «пов’язують» із Гринівим. Серед офіційних засновників «Социса» або інших соціологічних компаній, які очолює директор «Социса» Микола Чурилов, Гриніва немає.

Свій до свого по своє. Канал «Інтер» включив до складу програми «Подробиці тижня» годинне-ток-шоу «Подробиці вибору». На практиці нічого спільного з ток-шоу цей формат не має: до студії запросили політиків з «Опозиційної платформи — За життя», зокрема кандидата у президенти Юрія Бойка, Наталію Королевську та Юрія Павленка, а також прихильних до них політкоментаторів. Усі вони хором переконували глядачів у тому, що обирати треба саме Юрія Бойка. Лунали звичні аргументи: прямі переговори, відновлення економіки, мінські угоди, відмова від НАТО. Всі учасники програми були абсолютно одностайними. В кінці блоку політики розкритикували владу за корупцію в оборонній сфері, Бойко ствердив, що у скандалі «заплямовані всі правоохоронні органи» та зажадав, аби Порошенко звітував перед Верховною Радою. У другій частині програми зібрались представники різних політсил, але всі — завсідники «Інтера»: Ігор Попов із Радикальної партії Ляшка, Олексій Гончаренко із «Блоку Петра Порошенка» та Альона Шкрум із «Батьківщини». Кандидатів у президенти серед них, як бачимо, не було. «Експерти» залишились ті самі та так само агресивно критикували владу, а Гончаренко — єдиний представник пропрезидентської сили — відчайдушно виправдовувався. Принагідно згадуючи підкуп виборців «Батьківщиною», аудіозапис «розмови з Коломойським» тощо. Попри його зусилля, критика влади у блоці превалювала (говорили переважно про розкрадання оборонного бюджету). Чому ОПЗЖ виступали в програмі окремо від усіх інших, а з-поміж усіх кандидатів у президенти обрали лише одного — риторичні питання того самого порядку, що «чому Олексій Ліхман говорить із Юрієм Бойком щотижня вже чотири роки?»

Ну, за контрабанду. Твердження генпрокурора Юрія Луценка, що після розслідування «Наших грошей» Федеральна служба безпеки Росії перекрила контрабанду деталей для військової техніки в Україні, загалом не стало сенсацією для теленовин. Але ведучий програми «Час. Підсумки тижня» на 5 каналі Віталій Гайдукевич, який уже третій вікенд поспіль захищає позиції Петра Порошенка, переконуючи глядачів, що розслідуванням вірити на слово не можна, а контрабанда — це ОК, вхопився за нього. І наголосив цього разу вже не тільки на начебто непослідовності історії, розказаної розслідувачами, а й на їхній відповідальності: «Після скандалу ФСБ Росії перекрила усі канали поставки запчастин до радянської техніки. Потреба не зникла, ці запчастини нам потрібні. Будувати заводи чи виробничі лінії під деталь, яка родом із 70-х років, — це нонсенс. Відмовитись від старої техніки ми поки що не можемо. А хто тоді відповідатиме за нову проблему з поставками?» Перекриття каналів поставок Гайдукевич подає як перевірений факт, хоча це лише твердження Луценка. До того ж, він говорив про «всі, принаймні, відомі нам схеми перевозок», які у Гайдукевича перетворились на просто «всі». І знов ніхто не ставить простих і самоочевидних питань: невже ФСБ не знала про контрабанду військових товарів до України? А якщо знала, то чому не припиняла і чому припинила зараз, хоча події, яких стосується розслідування, відбувалися кілька років тому?

Жіночка в синьому пальті. Всі наче забули про мережі підкупу, але не «1+1». У «ТСН.Тижні» вийшов сюжет із викриттям мережі, начебто збудованої штабом Порошенка. «Журналісти, активісти і політики в один голос твердять, що в Україні побудовано розгалужену систему підкупів виборців. Вона працює вже не перший рік і задіяні в ній специ, які вміють приводити до влади різні політичні сили», — говорить Алла Мазур і додає, що «розслідування» такої мережі з’явилося… «в інтернеті». З матеріалу стає зрозумілим, що йдеться про мережу, побудовану ще для Леоніда Черновецького, яку викрила ініціатива «Карусель». Що це за ініціатива, хто за нею стоїть — не зрозуміло, та й не схоже, що журналісти намагалися це з’ясувати. Оприлюднені матеріали, зняти на мобільний телефон, подаються як документальні, хоча всі відтворені події неважко було б інсценувати. «Ця жіночка в синьому пальті — так званий волонтер президента», — розповідає закадровий голос про матеріали «розслідування», яке так і не зрозуміло, хто провів і опублікував. «На компанію президента лише у Києві задіяно понад тридцять п’ять штабів. Поділ — Максим Саврасов, Святошин — Володимир Ар’єв, Оболонь — Вадим Столар», — ідеться в матеріалі (за збігом, саме Ар’єв був тим, хто звинувачував Ігоря Коломойського у виведенні грошей «Приватбанку» через рахунки компанії Зеленського). Коментує цей перелік… ведучий програми «Гроші» Олександр Дубинський. А позиції самих названих політиків і бізнесменів у матеріалі, звісно ж, немає. Конструкція з недостовірних і узагальнених посилань увінчана словами: «Психологи і політтехнологи пояснюють: штаб Порошенка розраховує на юридичну неграмотність українців».

 Новини та підсумкові тижневики

Національні дружини. Активісти протягом тижня створювали достатньо інформаційних приводів, аби телеканали мали змогу обирати на свій смак. 12 березня «1+1» та «UA: Перший» повідомили про обрання запобіжного заходу учасникам сутичок у Черкасах, а ICTV з Україною про те, що ЦВК не може скасувати реєстрацію спостерігачів від «Нацкорпусу».  13 березня, висвітлюючи в паркетному форматі поїздку Порошенка до Чернігова, «Інтер» доповнив матеріал про пікет «Нацкорпусу» з вимогами покарати винних у розкраданні оборонного бюджету. 16 березня «1+1» та 5 канал повідомили про акцію «Нацкорпусу» збалансовано, «Інтер» надав явну перевагу Андрію Білецькому.

У матеріалі каналу ZIK («Перші про головне. Деталі» 16 березня) з посиланням на «політолога Олексія Якубіна» озвучено версію, що «акції на мітингах за три тижні до виборів почали влаштовувати, щоб дратувати президента». Втім «у Нацкорпусі не відкидають, що тиснуть на владу, але лише щоб змумити виконати обіцянки». Загалом тема висвітлена збалансовано, але все псують недостовірні посилання: «Окремі політологи наголошують: за протестами Нацкорпусу може стояти міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, адже конфлікт між ним та командою президента вже видно неозброєним оком». Коментує далі той самий Якубін — чи мався на увазі під «окремими політологами» лише він, чи хтось іще, невідомо. Конфлікт між президентом і Аваковим — постійна, аж нав’язлива тема тижневика каналу ZIK.

«ТСН.Тиждень» повідомив про акції «Нацкорпусу», наголосивши, по-перше, на тому, що в Києві вони були мирними, по-друге, на тому, що це протест проти Порошенка («Свинарчуків Порошенка за ґрати» — назва заходу, хоча глядачам не пояснили, хто такі Свинарчуки).

Юрій Тимошенко. Попри сенсаційність історії з підкупом та невідомими джерелами фінансування Юрія Тимошенка, ЗМІ приділяли їй на тижні порівняно небагато уваги. 11 березня про викривальні матеріали МВС говорили «1+1», ICTV та «Україна». У матеріалі ICTV є лише позиція МВС. Тут наголошують, що всі свідки «прибули з адвокатом і відмовились свідчити». «Україна» також обмежилась позицією МВС та наголосила, що підозрювані «в усьому зізнались» (із цього можна зробити висновок, що незаконне фінансування Юрія Тимошенка — доведений факт). 5 канал навіть показав частину відео, наданого МВС. Щоправда, ніхто не поцікавився, хто, на думку МВС, міг стояти за незаконним фінансуванням Тимошенка. І, що характерно, до Тимошенка з запитаннями, хто дав йому гроші на заставу, ці телеканали не звертались також, хоча коментар кандидата процитував телеканал ZIK («я їх позичав у своїх друзів абсолютно прозоро»). Про долю затриманих за підозрою в підкупі вже на згадують, хоча 12 березня одного з них, Тараса Костанчука, звільнили під заставу.

Закон про мову. 11 березня «Інтер» висвітлював полеміку на погоджувальній раді ВР, де Юлія Тимошенко та Ляшко закликали Верховну Раду зосередитись на зниженні цін на газ, а голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак — об’єднатись навколо закону про мову. Про обмін звинуваченнями Тимошенко та голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Артура Герасимова говорили в новинах «112». 12 березня «Інтер», показавши дискусії парламентарів про мовний закон, розповів про заклик комісарки Ради Європи з прав людини Дуні Міятович відкласти ухвалення закону до завершення виборів.

Розслідування «Наших грошей». Вихід останньої частини серіалу, в якій ідеться зокрема про корупцію в антикорупційних органах, викликав порівняно менший резонанс. Докладний сюжет про звинувачення на адресу силовиків із коментарями генпрокурора Юрія Луценка підготував 5 канал. «1+1» єдиний показав акцію протесту біля Національного антикорупційного бюро та процитував реакцію генпрокурора та голови СБУ на звинувачення. «Інтер» стисло повідомив про те, що в НАБУ почали службове розслідування. Збалансований та повний матеріал зробив «UA: Перший».

Багато уваги скандалу та перебігу розслідування приділили «Подробиці тижня» на «Інтері». Ведучий ствердив, що Гладковські «цілком змінили інформаційну картину цих останніх тижнів перед виборами». У матеріалі є позиції всіх сторін та експертні думки, зокрема щодо останньої частини розслідування «Наших грошей». Наголосили на тому, що звинуваченого в оборудках Андрія Рогозу вже затримали, але не за корупцію в оборонній галузі. «Затриманий, але нескорений Рогоза дає величезну відповідь на фейсбуку, — йдеться в матеріалі. — Він визнає, що возив контрабанду, але з великого патріотизму». Насправді автентичність допису, про який ідеться (його опублікував користувач із іменем «Миша Кириленко», але його сторінка називається RRogozaAndrei) не підтверджена, й не схоже, що «Інтер» її перевіряв.

«ТСН.Тиждень» «1+1» 17 березня подав цю тему емоційно і скандалізовано. «Найбільші українські чиновники, друзі президента та їхні діти створили мафіозну систему, яка викачувала гроші з оборонної промисловості держави», — приблизно в такому дусі розповідають про результати розслідування, хоча з «Наших грошей» ми знаємо про одного друга і одного сина друга. Чимало уваги приділили ролі НАБУ та «розчаруванню в тих, кого раніше вважали взірцем».

Темі корупції в оборонній сфері знов присвячений сюжет шеф-редактора програми «Перші про головне. Деталі» на каналі ZIK Романа Недзельського. У матеріалі є всі сторони конфлікту, а також черговий ролик Ігоря Гладковського — пародія на рекламу Зеленського. Окремий матеріал про можливу реорганізацію «Укроборонпрому» і про те, чому його ще не оптимізували. «Факти тижня» ICTV зробили розлогий сюжет із багатьма точками зору, попередивши у підводці, що «замазані всі».

Тимошенко у студії «Фактів тижня», говорячи про корупцію в оборонній сфері, прямо звинуватила Порошенка в тому, що він стоїть за викритими схемами: «На чолі цієї піраміди стоїть головнокомандувач… Його права рука, його бізнес-партнер — заступник секретаря РНБО, керівник “Укроборонпрому” Свинарчук-Гладковський, його діти, і через завод “Ленінська кузня” промивка йде». Уточнювати, звідки відомо, що Гладковський — права рука Порошенка, коли він був керівником «Укроборонпрому» (ніколи), чиї саме діти маються на увазі, ведуча не стала.

Рейтинги. Невеличка сенсація для українського передвиборного телебачення: телеканали «1+1» та «Інтер» поширили результати одного й того ж соціологічного опитування. Дотепер соціологія була в кожного своя. До того ж, це опитування центру «Софія», близького до співвласника «Інтера» Сергія Льовочкіна. Можна припустити, що «1+1» спонукало до озвучення цього рейтингу вкрай низький результат Петра Порошенка, який ділить третє місце з Юрієм Бойком.

Натомість результати опитування групи «Рейтинг», яка належить до поважних соціологічних компаній, більшість всеукраїнських телеканалів проігнорувала. Цифри 11 березня з’явились у новинах каналу «24» і ZIK, а в кінці тижня — в тижневику ZIKа та  «ТСН. Тижні» «1+1». У програмі «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою» президентські рейтинги проігнорували, натомість повідомили з посиланням на «Рейтинг», що «електорат вагається переважно на заході України». Без конкретних цифр, даних про дослідження та контексту це явна маніпуляція.

Свій внесок у дискредитацію поважних соціологічних компаній зробив і ведучий програми «Час. Підсумки тижня» на 5 каналі Віталій Гайдукевич. У відведенні від сюжету про російську пропаганду він знов побивався через брак критичного мислення у пересічних українців, а потім звинуватив Київський міжнародний інститут соціології у проведенні спільного опитування з російським «Левада-центром». «Інформаційною диверсією може бути і сам факт проведення опитування на провокативну тему. Саме такі результати опитувань, які миттєво будуть узяті різноманітними Кисельовими на озброєння. Запуск меседжу: бачте, українці вже хочуть дружити, обирайте дружнього президента і все буде як раніше», — сказав ведучий. А ось до такої простої і природної для інформаційно-аналітичної програми речі, як поставити керівництву КМІС запитання, навіщо і за яких обставин було прийняте рішення провести це дослідження, 5 канал не додумався.

Більше читайте у моніторингу щоденних новин і телетижневиків.

Політичні ток-шоу

«Свобода слова» на ICTV 11 березня знов складалась із двох частин. У першій, монологічній, виступав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він, зокрема, назвав нісенітницею твердження представників «Блоку Петра Порошенка», що до сутичок на мітингах причетні росіяни. Аваков ствердив, що він особисто і МВС — поза політикою й захистять чесні вибори. Також він продемонстрував газету з компроматом проти МВС, видану начебто штабом Петра Порошенка, та сказав, що «в нас буде і новий президент, і новий уряд».

У другій частині виступали кандидати в президенти Юлія Тимошенко і Олександр Вілкул, екс-кандидат Євгеній Мураєв, політкоментатори Олег Саакян, Володимир Фесенко, Віталій Бала, Тарас Загородній, Костянтин Матвієнко та Сергій Биков. Тимошенко говорила про розслідування «Наших грошей» і ретранслювала думку неназваних міжнародних друзів про те, що Порошенко мусить піти.

Олександр Вілкул скористався ефіром, аби покритикувати свого опонента Юрія Бойка — мовляв, той «пошел работать в штаб Петра Алексеевича Порошенка», а «Бойко, Левочкин, Фирташ один раз уже сделали Порошенко президентом в 2014 году». Мураєв, який на минулому тижні знявся з виборів на користь Вілкула, дозволив собі кілька різких проросійських заяв. Зокрема ствердив, що Крим анексували через денонсацію Харківських угод, а Україна сама винна в тому, що почалась війна. Загалом участь кількох кандидатів у програмі «Свобода слова» не означає ані дискусії, ані балансу позицій, бодай умовних «провладних» і «опозиційних».

До студії програми «Пульс» на каналі «112» 12 березня прийшли кандидат у президенти Ілля Кива, вже колишній кандидат Дмитро Добродомов, нардепи Наталія Королевська (ОПЗЖ), Олег Осуховський («Свобода»), Валерій Карпунцов, Олексій Гончаренко і Оксана Юринець («Блок Петра Порошенка»), екс-генпрокурор України Святослав Піскун та низка політкоментаторів, а також письменниця Лариса Ніцой. Скайпом включались Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) та речник МВС Артем Шевченко. Обговорювали сутички на мітингах за участі «Національних дружин». Найбільшим критиком націоналістів був Гончаренко, який також згадав про аудіозапис телефонної розмови начебто між Тимошенко і Коломойським і нагадував слухачам про те, що «Батьківщину» підозрюють у підкупі виборців (про аналогічні підозри на адресу БПП депутат мовчав). Другою темою ефіру був закон про мову, який уже обговорювали в «Пульсі» тиждень тому.

У «Передмові» ток-шоу «Український формат» на телеканалі NewsOne 13 березня вперше з початку кампанії виступав кандидат у президенти Юрій Бойко. Говорив він про закон про мову, який назвав «каральним» і таким, що ділить країну. Кандидат пообіцяв скасувати закон у разі, якщо буде обраний президентом (хоча таких повноважень глава держави не має). Була у програмі й домашня піар-заготовка: ведучий Василь Голованов почав запитувати Бойка про ціну на літр молока, кілограм сала чи проїзд у громадському транспорті. Політик відповідав без запинки.

У першій дискусійній частині шоу взяли участь кандидат у президенти Ілля Кива, нардепи з ОПЗЖ Наталя Королевська та Нестор Шуфрич, а також кілька політкоментаторів. Обговорювали трудову міграцію, а потім — мовний законопроект, хоча поміж іншим повертались до теми скандалу в оборонній галузі. До другої частини програми долучилися Василь Німченко та Євген Балицький з ОПЗЖ. Тут говорили на тему, яку також уже не раз обговорювали — чи потрібна Україні торгівля з Росією. В ефір включили проросійського економіста Олександра Охріменка, який часто буває на пропагандистських кремлівських ток-шоу і, природно, виступив за збереження зв’язків з Росією. Принагідно згадували про розслідування «Наших грошей»; кандидат Ілля Кива назвав дії фігурантів розслідування державною зрадою.

Програма «Право на владу» 14 березня на «1+1» знов зібрала найбільше кандидатів у президенти. До студії прийшли Анатолій Гриценко, Олександр Вілкул, Ігор Смешко, Олександр Шевченко і Руслан Кошулинський, а також генпрокурор Юрій Луценко. Участь у програмі взяли екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, очільник «Національного корпусу» Андрій Білецький, виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин і екс-заступник міністра юстиції Грузії Георгій Вашадзе. Йшлося про сутички на мітингах та розслідування корупції в оборонній галузі. Відповідальність за останнє Юрій Луценко спробував перекласти на Національне антикорупційне бюро України, яке розкритикував за бездіяльність.

Ігор Смешко ствердив, що розкрадання оборонного бюджету не могло бути без відома президента. Анатолій Гриценко, який цього разу не вступав у полеміку з Луценком, згодом вийшов до мікрофону й почав погрожувати чинній владі ув’язненням. Натомість на питання Ярослава Юрчишина про те, чому Гриценко взяв довіреною особою на Волині колишнього регіонала, кандидат не відповів.

Вілкул, як і на ICTV, у своєму виступі наголошував на тому, що опозиція — це саме він, а не Бойко. Ведучі ставили кандидатові гострі запитання, нагадуючи йому та глядачам про те, що він належав до команди Януковича.  Гостро критикували чинну владу Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко і Міхеїл Саакашвілі, який включався скайпом. Також глядачам показали результати соцопитувань компаній «Рейтинг» та «Социс».

У студії програми «Народ проти» телеканалу ZIK 15 березня переважали учасники, лояльні до чинного президента. В програмі взяли участь кандидат у президенти Юрій Дерев’янко, нардепи Сергій Соболєв («Батьківщина») та Михайло Добкін («Опозиційний блок», підтримує Вілкула), голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов, ведучий Прямого каналу Пітер Залмаєв, екс-керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, радник Міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та кілька політкоментаторів та журналістів. Скайпом до студії вмикався представник полку «Азов» Сергій Коротких.

Особливістю ефіру стало формування дискусійних пар із людей, які не є реальними опонентами. Сергій Соболєв дискутував із телеведучим Пітером Залмаєвим, кандидат у президенти Юрій Дерев’янко з Павлом Жебрівським, Зорян Шкіряк із Юрієм Гримчаком, а на останок Гримчак із Михайлом Добкіним. Артур Герасимов використовував нагоду висловитись, аби похвалити досягнення чинного президента та заявити про спроби реваншу проросійських сил. На боці президента в дискусій активно включався журналіст і політкоментатор Роман Реведжук, який часто буває в студії ZIKа. Попри те, що Шкіряк і Гримчак начебто представляють сторони умовного конфлікту Порошенка і Авакова, обоє заперечили, що міністр протистоїть главі держави. Символічну дозу критики на адресу президента і влади загалом ефіру додав Михайло Добкін.

Хоча справді актуальні теми й обговорювались у програмі (зокрема протистояння «Нацдружин» і Порошенка, корупція в оборонній галузі тощо), однак люди, які брали участь у дискусіях, не завжди представляли сторони конфлікту, та й представництво опозиції в студії не можна назвати повноцінним. Хоча в цьому плані ZIKу далеко до «Еха України» на Прямому каналі, де 15 березня побували Зорян Шкіряк, нардепи від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко та Олександр Лівік, Олег Купрієнко з Радикальної партії Ляшка, Андрій Сенченко з Батьківщини, кандидат у президенти Руслан Кошулинський, а також низка політкоментаторів, прихильних до Порошенка. Попри присутність кількох опозиціонерів, програма виглядала як хор підтримки чинного президента.

У «Протистоянні» на каналі NewsOne 15 березня взяли участь переважно журналісти й політкоментатори, серед яких Дмитро Співак, який тепер веде програми не лише на NewsOne, а й на каналі ZIK. Із політиків запросили Нестора Шуфрича з ОПЗЖ та Ігоря Мосійчука з партії Ляшка. Обговорювали закон про мову, ставлення українців до росіян і пенсії для мешканців окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Перша частина програми «Головна тема. Вибір» на каналі «Україна» 15 березня була сольним виступом Олега Ляшка. Кандидат у президенти вже виступав у цій студії 22 лютого. Говорили про ринок землі, ціни на газ, курс долара та інші улюблені теми Олега Ляшка. Героєм другої частини був лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк.

Більше читайте в огляді політичних ток-шоу.

Матеріал готували Отар Довженко, Зоя Красовська, Ярослав Зубченко, Марина Довженко, Ангеліна Ломакіна й Олександр Крумін

 

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *