Детектор виборів. Головні тенденції інфопростору 25 лютого — 3 березня 2019 року

Відкрита порошенкізація 5-го каналу, ще більше Бойка на «Інтері», кремлівські маніпуляції на темі «Євробачення», вихід Зеленського в люди по скайпу та інформаційний прорив Гриценка-Садового.

Детектор виборів №4 18 — 24 лютого, №3 11 — 17 лютого, №2 4 — 10 лютого, №1 28 січня — 3 лютого

«Детектор виборів» — щотижневий аналітичний огляд, який оперативно фіксує головні теми, тенденції, маніпуляції та зміни в інформаційному просторі, пов’язані з виборами. Детальніший аналіз читайте у наших постійних (теленовини, телетижневики, політичні ток-шоу, російська пропаганда) моніторингових дослідженнях.

Головні тенденції

Порошенко зазнав великих репутаційних ударів. Ключові скандали тижня — розслідування корупції в оборонній галузі, скасування Конституційним судом статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, навіть скандал на національному відборі на «Євробачення» — були використані як привід для критики на адресу президента. Нагодою скористались усі головні конкуренти. Хвиля негативу перекрила меседжі, які мали показати президента у вигідному світлі, зокрема повідомлення про індексацію пенсій.

Тимошенко вийшла сухою з води. Негативний резонанс від розслідування «Схем» про підставних донорів кампанії Тимошенко у порівнянні з негативом про президента був доволі скромним. Тимошенко мала нагоду виправдатись, а її звинувачення на адресу Порошенка транслювали цілий тиждень.

Зеленський виходить на канали Пінчука. ICTV і СТБ протягом тижня видали в ефір кілька піар-матеріалів, що просувають кандидата. Раніше таке траплялось буквально двічі.

5 канал відкрито захищає Порошенка. У матеріалах про розслідування «Наших грошей» канал, який раніше був нейтральним і уникав прямого піару президента, став на бік фігурантів розслідування та поставив під сумнів наміри та джерела розслідувачів.

Вілкул і Ляшко сфокусувались. Піар кандидатів можна було бачити лише на каналах «Україна», ICTV (Вілкул) та «Інтер» (Ляшко), а зміст їхніх тез вказує на підготовку вже до наступної виборчої  кампанії – парламентської – та намагання відкусити голоси в Бойка.

Садовий + Гриценко — подія тижня. Рішення Садового зняти кандидатуру забезпечило обом кандидатам увагу ЗМІ та, можливо, подальше посилення позицій Гриценка.

Чорний піар проти Бойка. «Україна» спробувала довести своїм глядачам, що Юрій Бойко не має підтримки та статусу в «Опозиційній платформі — За життя». Самого Бойка тим часом ще інтенсивніше, ніж дотепер, просуває «Інтер».

Вибіркові рейтинги. Більшість каналів і далі уникають публікації результатів соцопитувань. Деякі обирають вигідні їм: «Інтер» — цифри центру «Софія», «1+1» — сумнівного «Соціального моніторингу/УІСД. «Україна» вперше за останні місяці оприлюднила рейтинг КМІС.

Маніпуляції детектед: 10 навколовиборчих ляпсусів тижня

 • «112» і NewsOne використали тему «Євробачення», щоб поставити під сумнів легітимність майбутніх виборів. І знов вони суголосні з Кремлем і російським телебаченням.
 • Зеленському закидають, що він клоун? «1+1» показав, що Порошенко теж може повеселити публіку.
 • Дмитро Гнап знявся з виборів на користь Анатолія Гриценка, якого п’ять років тому, працюючи журналістом, звинувачував у корупції. 4 березня він пояснив це тим, що зараз підтримує Гриценка не тому, що він – екс-міністр оборони, а тому що став єдиним кандидатом від демократичних сил.
 • Ведуча «Права на владу» Наталя Мосейчук назвала «1+1» «останнім прихистком патріотів». Оригінал афоризму звучить так: «Патріотизм — останній прихисток негідника».
 • 5 канал запідозрив, що розслідування «Наших грошей» — маніпуляція перед виборами, та ще й процитував неправду Ірини Луценко про найвищий рейтинг Порошенка.
 • «1+1» знайшов магів із правильною політичною позицією: у Порошенка руйнівна енергетика, кажуть вони, а в Тимошенко заряд на перемогу.
 • У перші дні березня «Інтер» почав замінювати новини великими шматками інтерв’ю з Юрієм Бойком.  Далі тільки «Бойко 24/7».
 • Порошенко вирішив сказати корупціонерам, що вони його задовбали. Для цього довелося поїхати на фронт і залізти в окоп перед камерами.
 • Кандидат Роман Безсмертний вперше за час президентської кампанії з’явився в новинах. ICTV повідомив, що Безсмертний почав… готуватись до парламентської кампанії.

Головні події, пов’язані з виборами, що висвітлювались у медіа 25 лютого — 3 березня:

The main trends

There were severe blows to Poroshenko’s reputation. The key scandals of the week – investigations into corruption in the defense industry, cancellation of article 368-2 of the Criminal Code on illicit enrichment by the Constitutional Court, and even a scandal at the national selection for Eurovision Song Contest — were used as a reason to criticize the President. All major competitors took this opportunity. All this negativity overshadowed the messages that were supposed to show the president in a positive light, in particular, the messages about the indexation of pensions.

Tymoshenko got away scot-free. Negative resonance from the investigation into dummy donors of Tymoshenko’s campaign, prepared by the employees of the Skhemy [Schemes] program, was quite insignificant in comparison with the negativity that has surrounded the president. Tymoshenko had a chance to justify herself, but her accusations against Poroshenko were broadcast during entire week.

Zelenskyi started appearing on Pinchuk’s TV channels. During this week, ICTV and STB broadcasted a few press-materials promoting this candidate. Earlier, this happened only twice.

Channel 5 is openly defending Poroshenko. In the materials of the investigation conducted by Nashi Hroshi [Our Money] program, the channel, which was previously neutral and avoided direct promotion of the president, took the side of the entities which were being investigated and questioned investigators’ intentions and sources.

Vilkul and Lyashko got focused. Not only were candidates promoted on Ukraine, ICTV (Vilkul) and Inter (Lyashko) channels, but the content of their theses indicates that they are already preparing for the next election campaign – the parliamentary one – and are attempting to nip Boyko’s votes off.

Sadovyi + Hrytsenko is an event of the week. Sadovyi’s decision to withdraw his candidacy allowed both candidates to get media attention and strengthened Hrytsenko’s position in the election race.

Black PR against Boyko. Channel Ukraine tried to prove to its audience that Yuriy Boyko does not have the support and status in the Opposition Platform – For Life. Meanwhile, promotion of Boyko on the Inter channel is even more intense than before.

Selective ratings. Most channels continue to avoid publishing the results of social surveys. Some channels choose the surveys the results of which are advantageous to them: Inter was using the figures provided by the Sofia center, 1+1 was relying on the dubious Social monitoring/Ukrainian Institute of Social Studies. For the first time in recent months, Channel Ukraine made public the rating of the Kyiv International Institute of Sociology.

Manipulations detected: 10 election-related blunders of the week

 • Channels 112 and NewsOne used the Eurovision Song Contest topic to cast doubt on the legitimacy of the future election. And once again they are in tune with the Kremlin and Russian television.
 • People are saying that Zelenskyi is a clown? 1+1 has shown that Poroshenko also can entertain the audience.
 • Dmytro Hnap has withdrawn his candidacy in favor of Anatoliy Hrytsenko, whom he was accusing of corruption five years ago, when he was a journalist. On March 4 he said that he was currently supporting Hrytsenko not because he was an ex-minister of defense, but because he has become the only candidate who is representing democratic forces.
 • TV presenter at the Pravo Na Vladu [Right to power] Natalia Moseychuk called 1+1  “the last refuge for patriots”. The original aphorism reads as follows: “Patriotism is the last refuge of a scoundrel.”
 • Channel 5 suspected that the investigation conducted by Nashi Hroshi [Our Money] program is a manipulation before the election, and also cited the lie of Iryna Lutsenko about the highest rating of Poroshenko.
 • 1+1 found magicians with the right political position: Poroshenko has a bad energy, they said, whereas Tymoshenko is charged for victory.
 • During the first days of March, Inter began to replace the news with large pieces of an interview with Yuriy Boyko.  Then it will only be “Boyko 24/7”.
 • Andriy Sadovyi’s Channel 24 stated that his rating was 4,5%. This figure was calculated based on the unique technique by the Fama agency, which is related to Sadovyi.
 • Poroshenko decided to tell the corrupt officials that he was sick and tired of them. In order to do this, he had to go to the front line and climb into the trench in front of the cameras.
 • Candidate Roman Bezsmertnyi appeared in the news for the first time during the presidential campaign. ICTV reported that Bezsmertnyi started… preparing for a parliamentary campaign. 

The most important events related to the election, which were covered in the media in the period from February 25 to March 3:

Зеленський. За місяць до виборів питання команди — людей, які могли би допомогти Зеленському у разі його обрання та посісти відповідальні посади, кандидатів на які пропонує глава держави, — стоїть дуже гостро. Матеріал Сергія Сидоренка на «Європейській правді» засвідчив, що з такими кадрами в кандидата поки що погано. А тут Зеленський ще й попросив своїх прихильників пропонувати йому кандидатури прем’єра, голови СБУ і Генпрокурора в інтернеті. «1+1» не побачив у цьому нічого поганого, а ось критики почали закидати Зеленському профанацію й некомпетентність. Хоча на ICTV 26 лютого це стало приводом для піар-матеріалу, в якому зібраних у такий спосіб посадовців назвали «командою мрії» (це третій випадок із початку кампанії, коли Зеленського піарять у новинах канали Пінчука). 3 березня «Факти тижня» на ICTV знову пропіарили Зеленського, розповівши, що він обіцяє «боротися з корупцією за американським зразком» і просить підказувати йому кандидатів на найвищі державні посади.

Акцію з вимогами щодо проголошення курсу на ЄС і НАТО Зеленський перетворив на піар-привід для себе (про це нижче), як і зустріч із Куртом Волкером, а 28 лютого — акцію під каналом «1+1». В останньому випадку «плюсам» ще й удалося опосередковано звинуватити в організації проплаченої акції Порошенка.

СТБ 1 березня розповів про фільм «Душа не пропала», що присвячений волонтерській роботі Зеленського. Матеріал має всі ознаки прихованого передвиборного піару й засвідчує, що канали Пінчука посилили підтримку кандидата. Наступного дня про це саме розповів ICTV, додавши, що фільм зняли як відповідь на спроби дискредитувати Зеленського.

Тим часом кампанія проти Ігоря Коломойського, яка розпочалась на каналах «Україна» та Прямий, вдарила і Зеленському: народний депутат і ведучий Прямого Володимир Ар’єв ствердив, що гроші «Приватбанку» виводилися на рахунки «Кварталу 95».

Також у політичному житті Зеленського стався прецедент: він уперше з’явився в ефірі політичного ток-шоу. Щоправда, лише телемостом, не в режимі дискусії та на зручному  для себе «1+1». Про це нижче.

Щонайменше тричі обговорювали Зеленського в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на каналі «Россия 24». 25 лютого ведучий висміяв ідею «обирати міністра закордонних справ і генпрокурора через інтернет»: «Комик ещё не стал президентом, а уже смешно». 27 лютого російський пропагандист Дмитро Куликов в ефірі цієї ж програми ствердив, що Зеленський конкурує з Порошенком за статус найзручнішого для Сполучених Штатів кандидата. 28 лютого тут обговорювали іншу версію: Зеленський, як головний герой серіалу «Молодий папа», несподівано для своїх ляльководів після обрання стане сильним президентом.

Порошенко. Головним трендом для Петра Порошенка на цьому тижні був негативний резонанс від розслідування «Наших грошей». Цим приводом для критики скористались і конкуренти-кандидати (Садовий, Гриценко, Тимошенко, Зеленський), і інші організації — наприклад, «Національний корпус», який поїхав пікетувати дім екс-партнера Порошенка Олега Гладковського. Головним аргументом публічних захисників Гладковського та інших фігурантів розслідування було те, що матеріал випустили «під вибори» (розслідувачі це заперечують). А сам Порошенко вранці після оприлюднення розслідування вкотре вже заявив, що Росія готується напасти на Україну. Також, хоча прямого зв’язку між рішенням Конституційного Суду та президентом немає, конкуренти (зокрема Гриценко й Зеленський) використали для критики саме Порошенка скасування статті про незаконне збагачення. Президент оперативно подав новий проект закону до ВР (Центр протидії корупції розкритикував цей документ).

Поява президента в новинах із анонсом доплат до пенсій також спричинила негативний резонанс: опоненти та критично налаштовані коментатори звинуватили Порошенка в підкупі та перебиранні не належних йому повноважень. Уряду довелося виправдовуватись. А заява про підготовку російського вторгнення в Україну в той час, коли інформаційний простір трусило від обговорення розслідування «Наших грошей», виглядала як карикатурна страшилка «Путін нападе».

На Порошенка було спрямовано дуже багато критики в російських політичних ток-шоу. Йшлося зокрема про зустріч із спецпредставником США Куртом Волкером в Одесі, яку потрактували як принизливу для українського президента (у програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» іронізували, що Порошенку показали каюту, в якій у разі чого його евакуюють з України). Порошенка називали підконтрольним Заходу через  наявний на нього компромат та нагадували про те, що чинний український президент був співзасновником Партії регіонів (насправді це було давно і партія тоді навіть близько не мала того негативного шлейфу, який з’явився за часів Януковича). У програмі «Время покажет» на «Первом канале» 26 лютого прогнозували, що розслідування корупції в «Укроборонпромі» може негативно вплинути на «базовий електорат Порошенка — національно орієнтований». Детально обговорили відео, на якому Порошенко начебто стягнув із жінки шапку (його 28 лютого показав український канал «1+1»). Подекуди критика в російському ефірі перетворювалась за формою на мову ворожнечі, зокрема ведучі та учасники шоу закидали Порошенкові алкоголізм та називали образливими словами.

Поза тим українські канали не припиняли показувати президента в «паркетному» форматі. «Україна» та «Інтер» 25 лютого показали його піднесений виступ із уривками агітаційних гасел на Київщині. 1 березня «Україна» показала, як Порошенко освятив своєю присутністю запуск нової ливарні на заводі Ахметова в Маріуполі. На додачу до цього 3 березня в тижневику «України» показали, як Порошенко в Приморську на азовському узбережжі відкриває вітроелектростанцію Ахметова.

2 березня «Україна» повідомила, що Порошенко прийняв рішення затвердити доплати військовим на передовій. Точніше формулювання самого президента було таке: прийняв рішення і доручаю міністру. Показали Порошенка, який у бліндажі повторює те саме, що перед тим було сказано в закадровому тексті. Цікаво, що в цей самий день Порошенко в Одесі «куштував смаколики на ярмарку» та виголошував гасла на раді регіонального розвитку, яку висвітлили «Україна» та «Інтер». ZIK у тижневику 2 березня ще раз нагадав про те, як Порошенко примчав рятувати ФОПів із ІТ від драконівської ініціативи Кабміну.

Тимошенко. Кандидатка встигла скористатись резонансом розслідування «Наших грошей» і пообіцяти Порошенкові імпічмент, перш ніж вийшло розслідування «Схем», яке кидає тінь на її власний штаб. Це розслідування мало не такий потужний резонанс, як викриття Гладковського; Тимошенко досить упевнено відповіла на звинувачення в ефірі «Права на владу» «1+1». Із поведінки Тимошенко різні медіа зробили різні висновки. Так, після тематичного сюжету тижневика каналу ZIK ведуча програми «Перші про головне. Деталі» Катерина Романюк сказала: «сотні тисяч гривень, а то й мільйони, “Батьківщині” жертвують підставні особи. Тимошенко фактично визнала таку схему і заявила, що до неї вдаються жертводавці, які бояться санкцій від влади за підтримку опозиції». «Інтер» 28 лютого подав цю інформацію стисло та з перекосом на користь Тимошенко, яка назвала розслідування «наклепом».

Також на цьому тижні Тимошенко  знову перейшла від інновацій та інших фішок «Нового курсу» до більш звичної риторики минулих років: обіцянок повернути вклади Ощадбанку СРСР та закликів до Верховної Ради проголосувати за зниження тарифів.

У програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на каналі «Россия 24» ведучий ствердив, що журналісти «Наших грошей» «ничего не расследовали: им слил Матиос по договорённости с Юлей, чтобы получить должность». Тезу про те, що від розслідування команди Бігуса виграє саме Тимошенко, просували і в програмі «Время покажет» на  російському «Первом канале» 27 лютого.

Кандидатка залишається однією з головних героїнь піар-дайджестів на ICTV, «Україні» та «Інтері». Пропонує знизити податки й тарифи, дбає про розвиток медицини тощо. Заяви Тимошенко з Національного медичного форуму процитував також «1+1». 1 березня «Україна» висвітлювала участь кандидатки у Форумі сім’ї. 2 березня обіцянку повернути всі вклади Ощадбанку СРСР поширив тільки ICTV. Хоча медіа пасувало б поцікавитися, про яку загальну суму йдеться і звідки Тимошенко у разі обрання планує її взяти.

Гриценко. У першій половині тижня кандидат використовував для піару негативні для влади інформаційні приводи, зокрема скасування статті КК про незаконне збагачення, а також успішно боровся в судах проти ЦВК. У другій половині позитивний резонанс Анатолію Гриценку забезпечило рішення Андрія Садового, а потім і Дмитра Гнапа знятися з виборів на його користь. До параду підтримки Гриценка долучились народні депутати Мустафа Найєм та Світлана Заліщук. Остання, втім, уже досить давно бере участь в агітаційних заходах цього кандидата.

25 лютого заяву Гриценка про те, що влада готує фальсифікації виборів, поширив ICTV. «Факти тижня» запросили кандидата до студії на інтерв’ю 3 березня.

Садовий. Львівський мер став героєм другої половини тижня, спершу анонсувавши та провівши переговори з Гриценком, а потім із власної волі та, як він стверджує, без жодних домовленостей заявивши, що знімає свою кандидатуру і просить виборців підтримати Анатолія Гриценка. При цьому Садовий скористався нагодою поширити дані дослідження компанії «Фама». Згідно з розрахунками дослідників «Фами» його рейтинг — 4,4%, хоча інші соціологічні контори давали вдвічі менше. Чимало коментаторів позитивно оцінили цей прецедент як ознаку високої політичної культури, хоча оцінки наслідків для  рейтингу Гриценка здебільшого голослівні («плюс 10%» прогнозує сам Садовий — не уточнюючи, чи має на увазі відсоткові пункти, чи одну десяту частину теперішнього рейтингу кандидата). Від розголосу рейтингів  «Фами» всі медіа, крім каналу самого Садового «24», утримались.

Оновлено: Мар’яна Малачівська-Данчак пояснила принцип методології, яку використовує її компанія. Ми також перепрошуємо за поширення непідтвердженої інформації про зв’язок компанії з Андрієм Садовим, який, як виявилось, є лише просто постійним клієнтом «Фами». 

Бойко. «Інтер» не припиняє просувати кандидата щоденними піар-повідомленнями: зустрічі з активами підприємств, делегацією ОБСЄ, обіцянки не допустити фальсифікацій, заяви щодо мовного закону. 27 лютого Юрій Бойко побував на заводі власника «Інтера» Дмитра Фірташа та виголосив там вигідні для бізнесмена тези про антидемпінгові мита. 28 лютого кандидат уперше за дуже тривалий час з’явився в новинах «UA:Першого» як одна зі сторін конфлікту навколо розгляду закону про мову.

1 березня Юрія Бойка запросили до студії «Подробиць тижня», де він буває практично в кожному випуску. Він коментував мовний закон, заявив, що «Опозиційна платформа — За життя» вимагатиме відставки президента через розслідування «Наших грошей» (знов-таки — за місяць до виборів?) і спрогнозував, що скандал уплине на рейтинги кандидатів. Виплати пенсіонерам Бойко назвав «офіційним підкупом». Загалом це несподівано жорстка критика на адресу чинного президента, якої на «Інтері» зазвичай не було чути.

2 березня «Інтер» присвятив 10  хвилин випуску новин інтерв’ю, яке Бойко дав трьом «своїм» каналам (також «112» і NewsOne). Кандидат говорив про припинення війни, корупцію в оборонній галузі тощо. Окремо «Інтер» повідомив про те, що Бойко підписав зобов’язання перед чорнобильцями забезпечити їм соціальний захист. 3 березня в новинах на «Інтері» показали фрагменти з того самого інтерв’ю, але вже близько п’ятнадцяти хвилин.

Для інших телеканалів Бойка не існує.

Ляшко. Кандидат зосередився на найбільш популістичних тезах: зниження тарифів, підвищення видобутку власного газу тощо. «Інтер» 25 лютого висмикнув із потоку цих тез вигідну своїм власникам: заклик (уже не вперше) до керівництва «Нафтогазу» повернути свою премію в бюджет. Цю саму вимогу 28 лютого процитувала «Україна». Наступного дня канал показував коментарі Ляшка щодо того, як потрібно підняти економіку України. 2 березня Ляшко вперше за тиждень прийшов до своєї улюбленої студії «України». Підвищення пенсій перед виборами він назвав «подачками», хоча визнав, що пенсії підвищувати потрібно. У цей самий день кореспонденти каналу встигли зняти про нього піар–мініатюрку під час зустрічі з виборцями на Київщині. 3 березня Ляшко повторив вимогу підвищувати пенсію в окремому матеріалі в тижневику «України». Інші канали кандидата ігнорують.

Вілкул. Після публікації невтішних рейтингів кандидат, здається, звузив цільову аудиторію та повністю зосередився на намаганні «відкусити» у Юрія Бойка якомога більше голосів та поширенні меседжів, вигідних Рінату Ахметову. 25 лютого ICTV показав, як Вілкула підтримують гірники на одному з підприємств Ахметова, а «Україна» — його заклик не купувати вугілля за кордоном, а відновити власні шахти (раніше до цього не раз закликав Олег Ляшко). У цей же день у студії «Сьогодні» на «Україні» він коментував мовний закон, зокрема лякав тим, що всіх зобов’яжуть говорити українською. Виступ Вілкула у ВР показували у російському ток-шоу «Время покажет». 28 лютого в новинах «України» Вілкул згадав про «молодиків у балаклавах», які зривають його зустрічі з виборцями, а політкоментатор Руслан Бортник назвав це ознакою того, що влада бачить у Вілкулі конкурента. 1 березня Вілкул запізніло включився у галас навколо розслідування «Наших грошей», закликавши провести аудит оборонної промисловості та принагідно підтримавши позаблоковий статус України. Це показала «Україна», а СТБ розповів про форум в Одесі, проведений на підтримку Вілкула. 2 березня «Україна» показала, як кандидат сходив в аптеку, побачив великі ціни та закликав скасувати медичну реформу «санітарки Супрун».

Гнап. Кандидат від «Сили людей», якого партія після скандалу з 9 тисячами євро закликала знятися з виборів, все-таки оголосив про відмову від участі в перегонах. А також закликав «Силу людей» підтримати Анатолія Гриценка (партія поки що не погодилась). Дмитрові Гнапу відразу нагадали звинувачення в корупції на адресу Гриценка в 2014 році. Зрештою 2 березня з’їзд «Сили людей» відкликав Гнапа і не підтримав Гриценка.

Каплін. Останнім плацдармом кандидата залишається «Інтер», де він виступає у звичній парі з Наталією Королевською з ОПЗЖ. 25 лютого парочка завдала несподіваного удару по «порошенківським 2400», закликавши підвищити мінімальну пенсію до чотирьох тисяч гривень замість «оцих подачок». 27 лютого «Інтер» повторив цю вимогу.

Тарута. Кандидат фігурував у піар-дайджесті ICTV 28 лютого.

Безсмертний. Кандидат уперше з’явився в піар-дайджесті у «Фактах тижня» ICTV. Повідомили про те, що Роман Безсмертний розпочав підготовку до парламентських виборів, подавши документи для реєстрації політичної партії.

Більше про висвітлення виборів читайте на сайті «Вибори і ЗМІ».

Новини й підсумкові тижневики

Пенсії від Порошенка. Постійні глядачі шоу Майкла Щура вже знають, що не президент виплачує пенсії (цитата Порошенка). Але на цьому тижні знання про це забракло теленовинарям: вони охоче ширили заяви Порошенка, в яких він подає доплати до пенсій як власне досягнення. 25 лютого ICTV  і 5 канал процитували президента: «ми всі наступні п’ять років будемо підкуповувати пенсіонерів» (пізніше це повторили у «Фактах тижня»), а «Україна» ще й наголосила на тривалому зростанні економіки й на тому, що підвищення пенсій було ініціативою Порошенка. «1+1» наголосив, що гроші для пенсіонерів відшукались «напередодні виборів», проте дав пояснення урядовців, чому саме зараз. «Інтер», натомість, узагалі не згадав про Порошенка в цій темі, давши коментар лише Володимира Гройсмана.  1 березня на каналі ICTV та Прямому віце-прем’єр Павло Розенко ствердив, що підвищення  пенсій не пов’язане з виборами. «UA: Перший» збалансував це твердження коментарями експерта Олега Устенка, який висловив упевненість, що це таки пов’язано з виборами.

Підкуп, технічні кандидати і фальсифікації. ICTV 25 лютого показав агітаторів від Тимошенко та Порошенка, які сказали, що їм дають гроші на проїзд і обіцяють роботу у виборчих комісіях. «1+1» докладно описав взаємні звинувачення та сварки представників Порошенка та його опонентів на цю тему. А також підготував сюжет про технічних кандидатів, де Роман Насіров і Юрій Тимошенко запевняють, що такими не є. У сюжеті показали уривок із ток-шоу «Право на владу», в якому екс-менеджер курорту Коломойського, а тепер кандидат у президенти і нардеп Олександр Шевченко звинувачує особисто Порошенка в наповненні виборчих комісій своїми людьми через технічних кандидатів. Про те, як працює ця «схема Порошенка», розповідає керівник штабу Гриценка Віктор Чумак. Єдиний натяк на баланс у матеріалі — заперечення від Олега Медведєва зі штабу Порошенка.

1 березня «1+1» незбалансовано розповів про те, що Тимошенко дала свідчення у справі про підготовку підкупу штабом Порошенка і назвала звинувачення опонентів «спланованою операцією». Натомість «Інтер» у програмі «Подробиці тижня» показав інтерв’ю заступника голови СБУ Віктора Кононенка, який говорив саме про «сітки» Тимошенко. Наступного дня реакцію «Батьківщини» на це інтерв’ю показав «UA:Перший», але не «Інтер».

У програмі «Час. Підсумки тижня» на 5 каналі згадали вже забутий скандал із начебто спробою «Блоку Петра Порошенка» потрактувати «Слугу народу» як агітацію. Цю історію переказали як зразок брудних технологій і компромату. Принагідно згадали про викриття Ар’єва щодо грошей, начебто виведених із «Приватбанку» на рахунки компанії Зеленського. Після цього коротко розповіли про звинувачення в підкупі на адресу «Батьківщини» та «Блоку Петра Порошенка». Згаданий нардеп Сергій Березенко, тому йому дають виправдатись. Коментарів нардепів від «Батьківщини», яких також звинувачують в організації мереж підкупу, немає.

Розслідування «Наших грошей» стало топ-темою 26 лютого. Телеканали в її висвітленні повелися по-різному. ICTV і «Україна» спершу уникали подробиць змісту розслідування, зосередившись на реакції Порошенка і Олега Гладковського. «Інтер» дав коментар свого улюбленця Юрія Бойка та його колеги по ОПЗЖ Рабиновича, який запропонував «дати час влади на реакцію». Ця пропозиція пролунала також у новинах «112»; цей канал єдиний з-поміж усіх змовчав про обіцянку Тимошенко організувати імпічмент. 5 канал поставив під сумнів те, що це справжнє розслідування, а не «маніпуляція перед виборами без документального підтвердження», хоча у випуску були позиції всіх сторін конфлікту, в тому числі «Укроборонпрому» та Гладковського-молодшого. Адекватний матеріал на цю тему вийшов на «UA: Першому»: тут авторку розслідування Лесю Іванову запитали про джерела даних, використаних у розслідуванні. «1+1» також узяв коментар у розслідувачки, але ще двічі повторив реакцію Тимошенко, дуже докладно переказав результати розслідування, а про обіцянку Порошенка покарати винних згадав побіжно. Цитата: «Соратники Порошенка по суті коментувати відмовляються, кажуть, хай розбираються правоохоронні органи». Тут дали реакцію опонентів: Олександра Шевченка, Анатолія Гриценка, Андрія Садового і Володимира Зеленського, який охарактеризував ситуацію як «кабздець». «Плюси» промовисто змонтували інформаційні приводи дня: після резонансу розслідування «Наших грошей» повідомили, що радник президента Уманський подав у відставку, і після цього — слова Порошенка про загрозу нападу Путіна.

«Інтер» і «112» синхронно поставили тему розслідування «Наших грошей» другою у випуску після новини про вирок Зайцевій і Дронову. У матеріалі «112» депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Винник називає дружні стосунки Порошенка з Гладковським припущенням журналістів. Загалом у матеріалі «112» є більше аргументів на користь фігурантів розслідування, а не розслідувачів-журналістів, а про ініціативу Тимошенко з імпічментом згадок взагалі нема. Натомість ICTV 27 лютого присвятив діям Тимошенко щодо імпічменту окремий матеріал. Зауважмо, що необхідного бекґраунду про те, що Тимошенко погрожувала імпічментом трьом попередникам Порошенка, але дієвого механізму відсторонення президента в українському законодавстві так і нема, в повідомленнях телеканалів не було.

28 лютого ICTV процитував вимогу Тимошенко створити парламентську слідчу комісію щодо розкрадання оборонного бюджету, проте загалом у випуску переважала позиція влади, зокрема були процитовані слова Порошенка «жодні посади нікого не врятують і винних притягнуть до відповідальності». Цю ж заяву почули глядачі новин «України» та «Інтера». «UA:Перший» у цей день нейтрально висвітлював роботу комісії, яка стежить за розслідуванням, давши коментар її голови, нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Івана Винника (він фактично повторив слова Порошенка про посади, які нікого не врятують).

1 березня ICTV, 5 канал та «Україна» процитували черговий заклик Порошенка розслідувати звинувачення в розкраданні оборонного бюджету, озвучений під час відвідування військової частини. Пролунало це в контексті цілком «паркетного» повідомлення й не було збалансовано та доповнено потрібним бекґраундом. У цей день «1+1» знайшов в армії нові корупційні скандали, пов’язані з оточенням і бізнесом Порошенка.

Роман Недзельський у програмі «Перші про головне. Деталі» каналу ZIK підготував докладний і збалансований сюжет про розслідування «Наших грошей» і його наслідки. У сюжеті є реакція Зеленського та Тимошенко, а також коментарі двох представників «Блоку Петра Порошенка» і самого Порошенка («корупціонери задовбали»). У тижневику «Подробиці тижня» на «Інтері» загалом збалансований сюжет про цю історію коментував свободівець Андрій Іллєнко, який висловив сподівання, що ситуація зміниться після обрання нового президента. Окремо показали ту саму емоційну заяву Порошенка з фронту. «Факти тижня» ICTV підготували збалансований та інформативний сюжет, поставивши риторичне питання, чи випадково розслідування з’явилось за місяць до виборів. Окремо в програмі вийшло повідомлення про заклик до імпічменту від Тимошенко.

Ведуча програми «ТСН. Тиждень» Алла Мазур висловилась упевнено: «Нашу армію брутально обкрадали під час війни… Близькі до президента люди». У матеріалі Андрія Орляка є цитати всіх можливих фігурантів, авторки розслідування Лесі Іванової, опонентів і кого завгодно, але головного меседжу це не змінює: розслідування — правда, Порошенко — винен.

Незаконне збагачення. Подія була дещо приглушена резонансом від розслідування «Наших грошей». «1+1» показав критичні коментарі Гриценка, Садового та Зеленського. ICTV окремо процитував Гриценка, який вимагав «перезавантаження» Конституційного суду. 28 лютого тільки 5 канал повідомив про те, що свій законопроект щодо незаконного збагачення до ВР подав не лише Порошенко, а й Тимошенко. Решта каналів говорили про невідкладний законопроект Порошенка. Цього дня «1+1» далі продовжував нагнітати емоції на цю тему: «міжнародні партнери відходять від шоку», «у президентській фракції обіцяють усе виправити, але не пояснюють, як саме». Канал «112» підготував збалансований сюжет про наслідки скасування статті.

«Інтер» у «Подробицях тижня» 1 березня говорив про «тиждень, святковий для кожного українського корупціонера». У матеріалі Інни Томіної є важливий акцент: якщо обіцяний Порошенком новий закон буде ухвалений, він стосуватиметься злочинів, вчинених із моменту набуття чинності, тобто всі давніші справи проти незаконно збагачених чиновників і політиків пропадуть. Про це заявило НАБУ. У студії Андрій Іллєнко зі «Свободи» розповів, що його партія має намір подавати свій законопроект «з ініціативи Руслана Кошулинського», також кандидата у президенти.

Канал ZIK у тижневику «Перші про головне. Деталі» 2 березня налякав глядачів тим, що Україна через це рішення може втратити безвізовий режим із ЄС і співпрацю з Міжнародним валютним фондом, на чому наголосили і громадські організації. Тут повідомили про те, що Порошенко вже подав новий законопроект, але коли його будуть розглядати, невідомо.

Прикметно, що ведучий тижневика 5 каналу Віталій Гайдукевич впевнений, що розслідування «Наших грошей» зроблені під вибори, але щодо раптового рішення Конституційного Суду такої певності не має: «біс його знає, чи стосується це виборчої історії, чи ні». Хоча загалом матеріал на цю тему виважений і збалансований, зокрема тут розповіли про альтернативний законопроект «Батьківщини» і прямо сказали, що обидва варіанти недосконалі.

Альянс тижня. 28 лютого «1+1» повідомив, що Садового і Гриценка помітили за обідом у ресторані. Наступного дня їхнє об’єднання стало однією з головних тем, про яку говорили в тому числі канали, які  до того не згадували про існування Садового місяцями. ICTV і «1+1» дали коментарі Садового і Гриценка, СТБ тільки Гриценка. «Україна» повідомила про подію без коментарів. 5 канал подав коментар не лише Садового, а й його дружини, а також Дмитра Гнапа, який поспішив заявити про готовність зняти свою кандидатуру на користь Гриценка. «UA: Перший» був єдиним з аналізованих «Детектором медіа» каналів, що в новинах дав, окрім фактів і коментарів обох політиків, коментар експерта з Комітету виборців України Дениса Рибачка і соціологічні рейтинги. Також тут згадали про готовність Гнапа зняти кандидатуру. Наступного дня про рішення з’їзду «Сили людей» відкликати Гнапа повідомили лише «UA: Перший» і 5 канал.

«Інтер» у «Подробицях тижня» 1 березня повідомив про подію стисло, анонсувавши підписання політичної угоди між Гриценком і Садовим у понеділок.

Канал ZIK у тижневику 2 березня доповнив інформацію про рішення Садового даними опитування КМІС (2,4% з тих, хто піде і визначився, висловили намір голосувати за мера Львова) та недостовірним посиланням на невідомих «політтехнологів». Ці аноніми «припускають, що тепер у Гриценка може зрости рейтинг як коштом виборців Садового, так і тих, хто поки що не визначився. На голоси виборців львівського міського голови розраховують і в штабах інших кандидатів». Хто саме мається на увазі та якими є джерела цього знання, невідомо.

У студійному інтерв’ю «Фактів тижня» Гриценко, пообіцявши саджати крадіїв бюджету та гарантувавши середню зарплату 700 євро через п’ять  років, прокоментував альянс із Садовим. Зокрема послався на дослідження «Соціального моніторингу»: «якщо ми об’єднуємося з Андрієм Івановичем Садовим, то Гриценко виходить на перше місце». В опитуванні справді є згадка про «демократичну опозицію» (хоча будь-яка опозиція вважає себе демократичною) та єдиного кандидата від неї, якого готові підтримати 15,6% опитаних, однак не йдеться про жодне «перше місце». Загалом інтерв’ю мало відверто агітаційний характер.

Більше читайте в оглядах щоденних новин та тижневиків.

Політичні ток-шоу

У «Свободі слова» на ICTV 25 лютого виступали Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко і Сергій Тарута. Також у студії були міністр закордонних справ Павло Клімкін, прибічник Тимошенко — політкоментатор Костянтин Матвієнко, політкоментаторка з «Бази псевдосоціологів» Олександра Решмеділова, дипломат Олександр Чалий, військовий експерт Ігор Козій, військовий прес-секретар Владислав Селезньов і політкоментатор Олександр Антонюк. Троє кандидатів у президенти та Клімкін не вели дискусії, а виступали по черзі, відповідаючи на зручні запитання своєї «групи підтримки».

У ток-шоу «Пульс» на каналі «112» 26 лютого обговорювали Євробачення та розслідування «Наших грошей». У студії були кандидат у президенти Ілля Кива, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко, представники «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Павленко, Наталія Королевська та Юрій Мірошниченко, член ВО «Свобода» і нардеп Олег Осуховський, політкоментатори Руслан Бортник, Олеся Яхно, Ростислав Балабан і Вадим Карасьов, музичний продюсер Володимир Бебешко, генеральний директор палацу «Україна» Роман Недзельський, керівник музичної дирекції Прямого каналу Влад Багінський та інші представники музичної індустрії. З-поміж розмаїтих спекуляцій на темі «Євробачення» варто виділити слова Наталії Королевської «Сегодня они решили отменить конкурс на Евровидение, а завтра они так же решат отменить выборы президента», що лягають у вже знайомий нам тренд російської пропаганди. Говорячи про розслідування «Наших грошей», ведучі уникали згадок про Петра Порошенка та його зв’язок із Олегом Гладковським, а представники опозиції не скористались нагодою критикувати главу державу. Натомість роботу розслідувачів розкритикував заступник міністра окупованих територій Юрій Гримчак. Пізніше в програмі ще раз повернулись до питання, чи будуть вибори легітимними, зокрема з огляду на підвищення пенсій, яке опоненти чинної влади вважають підкупом.

В «Українському форматі» 27 лютого на NewsOne так само обговорювали «Євробачення». Учасниками програми були Євген Червоненко, який не пропускає жодного ефіру програми вже досить давно; представник ОПЗЖ Нестор Шуфрич, нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, проросійський громадський діяч Дмитро Співак, політкоментатор Ростислав Балабан та представники музичної індустрії. Тут, як і напередодні на «112», пролунала (тепер із уст Червоненка та Шуфрича) теза, що вибори можуть бути скасовані так само, як результати національного відбору на «Євробачення». У другій частині програми участь узяли нардеп Андрій Іллєнко (член ВО «Свобода»), Іван Крулько з «Батьківщини», політтехнолог Тимошенко Михайло Чаплига, політкоментатори Вадим Карасьов і Володимир Цибулько, а також журналіст Володимир Бойко. Тут обговорювали тему, зручну для представників «Батьківщини» — бідність українців. Поміж іншим обговорили й звинувачення в підготовців підкупу виборців та скасування статті про незаконне збагачення.

Випуск «Права на владу» на каналі «1+1» 28 лютого був історичним: тут уперше за весь час кампанії, та й своєї напіввіртуальної політичної кар’єри взагалі, в ефірі з’явився Володимир Зеленський. Щоправда, не власною персоною, а на відеозв’язку. Також у студії були кандидати Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Олександр Шевченко, Валентин Наливайченко та Анатолій Гриценко. Оскільки обговорювали розслідування «Наших грошей», до студії запросили ведучого програми Дениса Бігуса. Ще дужчої скандальності ефіру додав голова фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов, який намагався прорватись до студії, але його не пустили, запропонувавши делегувати на програму самого кандидата Порошенка. Таким чином звинувачення на адресу друга і бізнес-партнера Петра Порошенка обговорювали за відсутності представників команди чинного президента, хоча там був топ-менеджер Укроборонпрому. Зеленський в ефірі виступав десять хвилин, йому ставила запитання лише ведуча. Він прокоментував розслідування Бігуса та пообіцяв платити відсоток від повернутих до бюджету грошей кожному, хто здасть корупціонера правоохоронцям. Саме такий формат участі Зеленського в програмі не був виправданий нічим і виглядав як технологічний трюк. На відміну від «112» і NewsOne, де розслідування обговорювали, оминаючи прізвище Порошенка, глядачі «1+1» могли зробити висновок, що глава держави продавав контрабандні деталі власноруч. Кандидат і один з улюбленців каналу Олександр Шевченко назвав Порошенка «зрадником, колаборантом і злочинцем». Далі, обговорюючи рішення Конституційного суду про скасування статті щодо незаконного збагачення, присутні у студії кандидати одностайно звинуватили в цьому саме Порошенка. Наступного дня головні тези програми повторили у новинах «1+1».

Від обговорення знахідок «Наших грошей» у програмі «Ехо України» 1 березня на Прямому каналі можна було б чекати намагання дискредитувати розслідування журналістів, але обговорення не було аж таким однозначним. Замість того, аби критикувати викриття про друзів Порошенка, тут намагалися протиставити його розслідуванню про спонсорів кампанії Тимошенко. Спроби провладних гостей спростувати зв’язок між Порошенком та Гладковським наражалися на критику опонентів. У програмі взяли участь нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко, від «Народного фронту» Юрій Береза, заступник міністра окупованих територій Юрій Гримчак, екс-нардеп від «Батьківщини» Володимир Яворівський, лідер «Братства» Дмитро Корчинський, екс-міністр Віктор Суслов, колишній менеджер державного телебачення Олександр Харебін, волонтер Мирослав Гай, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. Окреме інтерв’ю взяли в першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, якого «Наші гроші» звинуватили в корупції. Ведучий Матвій Ганапольський ставив Гладковському предметні запитання, зокрема про ефір на каналі ZIK. Гладковський відкидав усі звинувачення.

Традиційно для «Еха України» «проїхались» по Володимиру Зеленському, зокрема під час критичного огляду «Права на владу», де він брав участь через включення по скайпу. Дмитро Корчинський назвав Зеленського «клоуном» та «істотою» та сказав, що «за пропаганду миру під час війни в нормальних країнах взагалі саджають у тюрму чи розстрілюють». Ведучий Матвій Ганапольский зробив зауваження Корчинському. Також лунали тези, що Зеленський погано виступає на публіці та добре підходить Росії як президент України.

У програмі «Протистояння» на каналі NewsOne 1 березня взяли участь кандидати у президенти Олег Ляшко та Ілля Кива, юристка Анна Маляр, політкоментатори Руслан Бортник, Валерій Димов, Ігор Рейтерович, Олеся Яхно та інші. ОПЗЖ представляв народний депутат України Василь Німченко. Обоворювали скасування статті про незаконне збагачення, бідність в Україні, ДТП за участі «мажорів» та річницю анексії Криму.

У випуск ток-шоу «Народ проти» на каналі ZIK 1 березня взяли участь кандидат у президенти Євгеній Мураєв, нардепи Олександр Кірш («Народний фронт»), Вадим Івченко («Батьківщина»), Олексій Гончаренко («Блок Петра Порошенка»), Артур Герасимов (голова фракції «Блок Петра Порошенка»), екс-генпрокурор Святослав Піскун, колишній заступник Генпрокурора Олексій Баганець, політкоментатор і симпатик Петра Порошенка Тарас Чорновіл, журналісти Володимир Бойко і Сергій Лямець, екс-міністр транспорту Євген Червоненко, письменниця Лариса Ніцой. Обговорювали «Євробачення», протистояння між СБУ і МВС у викритті підкупу виборців та  резонансні розслідування тижня.

У ток-шоу «Головна тема. Вибір» на каналі «Україна» 1 березня єдність силових органів і готовність приймати виклики виборчої кампанії демонстрували генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Служби безпеки України Василь Грицак. Говорили про підкуп виборців та можливість захистити свій голос. Участь у програмі також брали керівниця «Опори» Ольга Айвазовська та міністр юстиції Павло Петренко. У програмі, принаймні, на позір було створено картинку порозуміння та готовності не допустити «війни силовиків». Головні меседжі програми пролунали також у тижневику «Сьогодні. Підсумки тижня» 3 березня.

Детальний огляд ток-шоу цього тижня читайте тут.

Маніпуляції

Підступний Порошенко. Тезу про те, що Порошенко влаштує загострення бойових дій на Донбасі, якщо не вийде у другий тур, ми чули на минулому тижні з уст Євгена Червоненка на каналі 112. Тепер її почали ширити російські канали: протягом тижня такі версії озвучувались у кремлівських ток-шоу щонайменше чотири рази. Щоправда, тепер Порошенко начебто готовий влаштувати «збройні провокації» не лише для того, щоб зірвати вибори, а й щоб відвернути увагу від розслідування «Наших грошей». За версією російських коментаторів, воєнний стан у листопаді минулого року був репетицією.

А Бойко не справжній. «Україна» 25 лютого видала в ефір чорний піар проти Юрія Бойка — кандидата від ворожого крила колишнього «Опоблоку». У матеріалі з промовистим заголовком «Без підтримки» ствердили, що Бойко не є офіційним співголовою «Опозиційної платформи — За життя» та нагадали, що він самовисуванець. Політкоментатор Кость Бондаренко, який на минулому тижні обіцяв без жодних аргументів і цифр зростання підтримки Олегові Ляшку, розповідає в матеріалі про постійні сварки всередині ОПЗЖ. У закадровому тексті нагадують, що Бойко забрав у Вадима Рабиновича статус довіреної особи без пояснень (це неправда). Коментарів Бойка, когось із його штабу чи ОПЗЖ у матеріалі немає.

Недочитали. Молодіжна організація «Блоку Петра Порошенка» 27 лютого пікетувала офіси Тимошенко та Володимира Зеленського, вимагаючи від них задекларувати курс України на НАТО і ЄС. Група підтримки Зеленського використала цю акцію як позитивний інформпривід: у сюжеті «1+1» розкритикували дії пікетувальників, а насамкінець дали твердження Зеленського, що рух до НАТО в його програмі є. Що ж, це почасти правда: «Рух України до НАТО та інших подібних об’єднань — запорука нашої безпеки, в яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Моє завдання зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів». Референдум щодо НАТО і ЄС (важко припустити, що якісь інші «подібні об’єднання має на увазі Зеленський) — одна з вимог «Українського вибору» Віктора Медведчука, розрахована на те, що обидва рішення не будуть підтримані більшістю українців. Утім Порошенко також обіцяв референдум щодо НАТО. У новинах ICTV Зеленський назвав акцію «провокацією влади» і прямо сказав, що учасники мітингу отримали за це гроші.

Рейтинги такі, як треба. «Інтер» не припиняє ігнорувати рейтинги поважних соціологічних агенцій та поширювати свої власні — підготовлені центром «Софія», підконтрольним співвласнику каналу Сергію Льовочкіну. Цього разу канал показав рейтинг Юрія Бойка 11,2% (у КМІС не набагато менше — 10,9%). Також показали, що «Опозиційна платформа — За життя» має третє місце та 10,5% серед партій, за які би проголосували опитувані. І вишенька на торті: відповідь на запитання «хто здатен забезпечити мир?»

Натомість «Україна» вперше на нашій пам’яті оприлюднила в тижневику «Сьогодні. Підсумки тижня» результати опитування КМІС із Зеленським на першому місці. Це справжній прорив для каналу, який дотепер розповідав своїм глядачам про великі шанси Ляшка й Вілкула.

«1+1» як бекґраунд до новини про Садового, Гриценка і Гнапа навів результати досліджень «Соціального моніторингу» і УІСД. Але наголос зробили не на омріяному «єдиному кандидаті від демократичної опозиції», а на своєму. «Лідер перегонів незмінний та продовжує набирати обертів», — втішено повідомила Алла Мазур у «ТСН. Тижні», маніпулятивно додавши, що «на його ж перемогу у другому турі сподіваються більшість тих, хто взяв участь у дослідженні». Насправді відповідей на запитання, на чию перемогу сподіваються респонденти, в результатах дослідження немає. Згадали й про дослідження компанії «Фама», яке спонукало Садового знятися з виборів, але конкретних цифр не навели.

А ну, заспокоїлись! Ведучий тижневика «Час. Підсумки тижня» на 5 каналі Віталій Гайдукевич вирішив попрацювати психотерапевтом. І пояснити, що «виплеснуті в інформаційне середовище» матеріали треба сприймати спокійно: «Емоція спонукає до висновків і може підштовхнути до вибору. І сюжет про оборудки в оборонних закупівлях, і історія з виборчими сітками, і сюжет про джерела фінансування політичних сил — усе це викликає обурення. Але не в багатьох викликає бажання перевірити, чи правдиві дані, які були показані суспільству. Чому я це бачу саме зараз і саме в такій трактовці?» Поставивши під сумнів усі розслідування та викриття вкупі, Гайдукевич переходить саме до того, яке хоче поставити під сумнів особливо сильно: «Глядач не буде допитуватись, що таке сірий ринок озброєння як явища у світі. Які там накрутки зазвичай, як він працює. У яких випадках у світі йдуть до таких продавців». Ведучий «Наших грошей» Денис Бігус не раз розпачливо повторював, що розслідування — не про контрабанду, а про те, як цю контрабанду за підтримки високопосадовців продають державі втридорога. Тож формально Гайдукевич начебто апелює до критичного мислення аудиторії, а насправді — просто у свій вишуканий спосіб долучається до кампанії так званих «порохоботів», які в соціальних мережах після оприлюднення розслідування «Наших грошей» хором пояснювали, чому контрабанда — це нормально, а «накрутки» неминучі. Ця хвиля практично оминула телевізійні новини, хоча вони мали б, щонайменше, зауважити, як контрабанду виправдав Генеральний прокурор. Крім того, Гайдукевич фактично солідаризувався з Гладковським та іншими фігурантами розслідування тезою «може, це є мета — не розкрити проблему, щоб її виправити, а викликати емоцію». Також у програмі повідомили, що розслідування за справою, яку підняли «Наші гроші», було вже на  фінальній стадії (хоча про причетність до цієї справи старшого чи молодшого Гладковського нічого не відомо). Можна спробувати припустити, що позиція, яку просуває програма — це позиція її автора-ведучого. А те, що вона вигідна власнику телеканалу Петрові Порошенку — просто збіг.

Матеріал готували Отар Довженко, Зоя Красовська, Ярослав Зубченко, Марина Довженко, Ангеліна Ломакіна й Олександр Крумін.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *