Головні тенденції інфопростору 4–10 березня 2019 року. Детектор виборів

Техніка без жодної російської деталі, знехтуваний Гладковський-молодший, натхненна «Кобзарем» і газом Тимошенко, Вілкул+Мураєв=Бойко та Ілля Кива, який віддувається за всіх.

Детектор виборів №5 25 лютого — 3 березня, №4 1824 лютого, №3 11–17 лютого, №2 10 лютого, №1 28 січня — 3 лютого.

«Детектор виборів» — щотижневий аналітичний огляд, який оперативно фіксує головні теми, тенденції, маніпуляції та зміни в інформаційному просторі, пов’язані з виборами. Детальніший аналіз читайте в наших постійних (теленовини, телетижневики, політичні ток-шоу, інформаційні канали, російська пропаганда) моніторингових дослідженнях.

Головні тенденції

Зеленський у тренді — про нього пишуть онлайн-видання й говорять у соцмережах, але телеканали, крім «1+1» і почасти каналів Пінчука, згадок уникають.

Порошенка атакують через скандал із «Укроборонпромом», він намагається оборонятися й водночас піариться на виконанні обов’язків президента.

Тріумф Тимошенко не вдався: телеканали поширювали новину про рішення суду скасувати високі ціни на газ неохоче й балансували її позицією Кабміну. Поза тим ціни на газ — головна тема її піару в медіа на цьому тижні.

Гриценко й Вілкул отримали дозу уваги медіа, коли на їхню користь знялися, відповідно, Садовий, Добродомов (Гриценко) та Мураєв (Вілкул). Та загалом Гриценка в теленовинах у порівнянні з попередніми тижнями поменшало.

Ляшко — останнє, що єднає «Україну» з «Інтером». Жоден інший канал у новинах кандидата не показує. Єдина віддушина — «1+1», куди його запрошують на «Право на владу».

«Інтер» агресивно атакує конкурентів Бойка — Вілкула й Мураєва — та поширює ще більше сумнівних рейтингів, які мають підтвердити лідерство кандидата в певних регіонах та шанси на вихід у другий тур.

Рейтинги — тільки «свої». Більшість телеканалів проігнорували результати дослідження групи «Рейтинг», які засвідчують першість Зеленського. Натомість «1+1» та «Інтер» показували результати досліджень маловідомих компаній із результатами, вигідними їхнім протеже.

Ток-шоу на ICTV, «1+1» і «Україні» все більше схожі на піар-майданчик кандидатів у президенти. На NewsOne і «112» за всіх кандидатів віддувається на цьому тижні Ілля Кива, а у студії переважно просувають меседжі, вигідні «Опозиційній платформі — За життя».

Маніпуляції детектед: 10 навколовиборчих ляпсусів тижня

  • 5 канал стає ще відвертішим у критиці Тимошенко. «Вона любить соціалізм», — чуємо в анонсі випуску новин 4 березня;
  • «Інтер» вимагає від Вілкула з Мураєвим визначитися з єдиним кандидатом. Але ні Вілкул, ні Мураєв, на думку канала, на цю роль не підходять — тільки Бойко;
  • 8 березня Олег Ляшко, вдруге за тиждень прийшовши до студії «України», продемонстрував обізнаність у питаннях «гендера-пендера»;
  • на трьох каналах — NewsOne, «112» та «Інтері» — відчайдушно захищали 8 березня від влади, яка планує його скасувати. Тільки влада, здається, не в курсі про свій намір;
  • Тимошенко з Порошенком змагалися: про чию любов до Шевченка краще розкажуть новини. Переміг президент — канал «Україна» показав його на Тарасовій горі двічі за день;
  • «один із кандидатів» — так назвав телеканал «Інтер» Володимира Зеленського в новині про знайдену апаратуру для прослуховування;
  • Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Петра Порошенка, але сформулював це так тонко, що не всі новинарі його зрозуміли;
  • учасник російського ток-шоу вважає, що єдиний пристойний кандидат у президенти України — Віктор Медведчук. То, може, вони його собі заберуть?
  • Сайт 24-го каналу «після того, як його власник Андрій Садовий уклав угоду з Анатолієм Гриценком, вирішив, що в Гриценка не така й дорога нерухомість;
  • Ігор Гладковський дуже старався, знімаючи відповідь Бігусу, але показав його в підсумку тільки «1+1», і той — знущально. Добре, що є Прямий і гроші на рекламу в Ютубі.

Головні події, пов’язані з виборами, що висвітлювались у медіа 4–10 березня:

“Election Detector” is a weekly analytical review which timely captures the main topics, trends, manipulations, and changes in the information space, related to the election. Read more detailed analysis in our regular (television news, weekly TV magazines, political talk shows, information channels, Russian propaganda) monitoring studies.

 The main trends

Zelenskyi is on-trend — online media write about him, people talk about him in social networks, but TV channels, except for “1+1” and some of the channels that belong to Pinchuk, avoid mentioning him.

Poroshenko is under attack because of the scandal with Ukroboronprom, he is trying to defend himself and at the same time promote himself based on the fact of fulfilling his presidential duties.  

Tymoshenko’s triumph failed: television channels were reluctant to spread the news about the court’s decision to abolish high gas prices and were keeping a balance between this decision and the position of the Cabinet of Ministers. Meanwhile, gas prices were the main topic of her PR in the media this week. 

Hrytsenko and Vilkul received a dose of media attention when Sadovyi, Dobrodomov (Hrytsenko), and Muraev (Vilkul) respectively withdrew candidacies in their favor. But in general, there were fewer stories about Hrytsenko in television news in comparison with previous weeks.

Lyashko is the only similarity between “Ukraine” and “Inter”. No other channel shows this candidate in their news. The only escape is “1+1”, where he is invited to take part in the “Pravo na vladu” [Right to power] talk show.

“Inter” is aggressively attacking Boyko’s rivals – Vilkul and Murayev – and announcing even more dubious ratings that are aimed at confirming the candidate’s leadership in certain regions and the chance of making it to the second round.

Only “own” ratings. The majority of TV channels ignored the results of the study carried out by the “Rating” group, which testify to Zelenskyi’s primacy. On the contrary, “1+1” and “Inter” showed the results of studies carried out by little-known companies, the results of which were favorable to their protégé.

Talk shows on ICTV, “1+1”, and “Ukraine” are increasingly resembling presidential candidates’ PR platforms. This week, Illia Kyva was taking the rap for all candidates on NewsOne and “112”, whereas in the studio they are mainly promoting messages that are beneficial to the “Opposition Platform – For Life”.

 Manipulations detected: 10 election-related blunders of the week

 • Channel 5 started criticizing Tymoshenko even more openly. “She loves socialism,” we hear in the announcement of the newscast on March 4.
 • Inter demands that Vilkul and Murayev choose a single candidate. But neither Vilkul, nor Murayev, in the opinion of the channel, is suitable for this role — only Boyko can be such a candidate.
 • On March 8, Oleh Lyashko, having come to the studio of the “Ukraine” channel for the second time in one week, showed awareness of “gender-pender” issues.
 • Three channels – NewsOne, 112, and Inter – were fiercely defending March 8 from the authorities that are planning to cancel this holiday. However, it seems that the authorities are not aware of their intention.
 • Tymoshenko and Poroshenko were competing: whose love for Shevchenko would be better covered in the news. The president won – “Ukraine” channel showed him on Tarasova Hora twice in one day.
 • “One of the candidates” – this is how “Inter” television channel called Volodymyr Zelenskyi in the news about the discovered eavesdropping equipment.
 • Serhiy Kryvonos withdrew his candidacy from the election in favor of Petro Poroshenko, but formulated this is such a subtle way that not all news programs understood him.
 • A participant in the Russian talk show believes that Viktor Medvedchuk is the only decent candidate for the post of a president of Ukraine. Then they can just have him.
 • After its owner Andriy Sadovyi concluded an agreement with Anatoliy Hrytsenko, Channel 24 website decided that Hrytsenko’s real estate is not so expensive after all.
 • Ihor Hladkovskyi was making his best when filming an answer to Bihus, but in the end, the only channel which broadcast it was “1+1”, which still did this mockingly. Thankfully, there is Pryamyi channel and money for YouTube advertising.

 The most important events related to the election, which were covered in the media in the period from March 4 to March 10:

Serhiy Kryvonos withdrew his candidacy and supported Petro Poroshenko;

Andriy Sadovyi and Anatoliy Hrytsenko signed an “agreement” on cooperation;

Dmytro Hnap officially withdrew his candidacy from the election;

Poroshenko dismissed Oleh Hladkovskyi and announced an international audit of Ukroboronprom – law enforcement authorities started arresting employees of the concern;

Ihor Hladkovskyi dismissed the accusations, accused Kolomoiskyi of ordering “Our Money” program to conduct this investigation, and filmed a parody response to the investigation;

Eavesdropping equipment was found near the office of Zelenskyi — the Security Service of Ukraine explained that it is not him that they were eavesdropping on — the story turned into a  public conflict between the Security Service of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs;

The Orthodox Church of Ukraine called on the Ukrainians to vote for the president consciously;

Yevheniy Murayev withdrew his candidacy from the election and supported Vilkul;

The National Corps was trying to break into the Presidential Administration, demanding the arrest of Oleh Hladkovskyi and Ihor Hladkovskyi and later forced their way through to Poroshenko in Cherkasy;

Dmytro Dobrodomov withdrew his candidacy from the election and supported Hrytsenko;

The Supreme Court did not recognize Poroshenko’s trips as campaigning;

Volodymyr Ariev filed a statement to the State Bureau of Investigations because of the alleged laundering of PrivatBank funds;

Security forces arrested two people for an attempt to bribe the candidate Yuriy Tymoshenko — Valeryi Dubil, a people’s deputy from “Fatherland” party, is suspected;

Opora organization noticed signs of campaigning in the concerts of Zelenskyi;

Anatolyi Hrytsenko proved in court that he had not been selling armaments;

The court, following the lawsuit filed by Tymoshenko, canceled the decision of the Cabinet of Ministers about gas prices – the Cabinet of Ministers filed an appeal;

The results of the study carried out by the “Rating” group were made public;

The Mejlis of the Crimean Tatar People supported the candidacy of Poroshenko;

“Opposition Platform – For Life” accused the National Public Broadcasting Company of Ukraine of censorship and filed a lawsuit;

The commander of the United Forces Operation stated that servicemen on the front line will not vote.

US Ambassador to Ukraine Marie Yovanovitch made several strong statements about the fact that, in her opinion, the head of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office, Nazar Holodnytskyi, must be dismissed, an audit of Ukroboronprom must be conducted, and integrity of the elections must be ensured.

Зеленський. Величезна кількість публікацій в онлайн-виданнях і дискусій у соціальних мережах про Зеленського, його виборців і перспективи можливого президентства контрастує з мовчанням телеканалів. Згадки про Зеленського на більшості каналів, окрім «1+1», поодинокі та побіжні.

Новина про апаратуру для прослуховування, яку намагалися встановити неподалік офісу Зеленського, стала приводом для згадок про кандидата навіть у тих медіа, які зазвичай про нього мовчать. Хоча деякі примудрилися сказати про це так, аби не назвати Зеленського. Про це нижче.

Заява Володимира Ар’єва до Державного бюро розслідувань про те, що гроші з «Приватбанку» незаконно виводилися на рахунки «Кварталу 95», стала приводом для Володимира Зеленського говорити про утиски та переслідування з боку влади. 7 березня «1+1» нагадав глядачам, що проти Зеленського «намагаються сфабрикувати одразу кілька кримінальних проваджень», а також про прослуховування. Також додали, що Державне бюро розслідувань не побачило у зверненні Володимира Ар’єва ознак правопорушень, якими могло би займатися. Це не значить, що гроші «Приватбанку» не виводили на рахунки «Кварталу 95», проте у глядачів може скластися враження, що твердження Ар’єва спростовані. Поки кандидат працює настільки тяжко, що не має часу на інтерв’ю та студійні програми, на запитання журналістів відповідають люди з його штабу: політтехнолог Дмитро Разумков, керівник цифрового напрямку Михайло Федоров, Святослав Юраш. Ба навіть сам Коломойський висловився про Зеленського. Студія «Квартал 95» тим часом запустила нове онлайн-видання «Йод», сповнене інтерв’ю та піар-матеріалів про Зеленського та його оточення (наприклад, дружину), а також про коміка-мера Рейк’явіка, про якого також розповідає «1+1».

Згадували Зеленського і в російських політичних ток-шоу. У «Вечере с Владимиром Соловьёвым» 4 березня ведучий нагадав про те, як Зеленський «кричал матерные оскорбления в адрес Путина», і висловив думку, що після цього сідати з потенційним новим президентом за стіл переговорів не слід. Колишній український політик Спиридон Кілінкаров у цьому ж випуску сказав, що підтримка Зеленського — це форма протесту проти «старих політиків», але сам кандидат не є самостійним. А у випуску 5 березня ведучий сказав, що Петра Порошенка треба «зняти з виборів і посадити в тюрму» за те, що він начебто дав наказ прослуховувати свого конкурента. В цьому ж випуску показали кадри зі «Слуги народу», де Зеленський розстрілює Верховну Раду, після чого ведучий порівняв кандидата з Надією Савченко.

Тимошенко. Кандидатка залишається хедлайнеркою піар-дайджестів ICTV, «Інтера» та «України». Тут вона повторює обіцянку знизити ціну на газ удвічі, а також обіцяє мо́лоді кредити й інші типи підтримки. 9 березня ICTV розповів про те, як Тарас Шевченко надихає Тимошенко на боротьбу.

А ось розтрубити про перемогу в суді, що скасував постанову Кабміну про ціну на газ, медіа Тимошенко не допомогли, подавши подію побіжно. «1+1» подав цю новину збалансовано, щоправда, проілюструвавши її відеорядом із виступів Тимошенко. «Інтер» узагалі проігнорував кандидатку, лише згадавши, що рішення прийняте за її позовом. ICTV наступного дня дав її коментар про те, що рішення суду — «перемога людей». 10 березня у програмі «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою» на «Україні» показали уривок інтерв’ю, в якому Тимошенко пообіцяла «добитися якомога швидшого виконання» рішення суду і здешевити газ.

7 березня ICTV повідомив, що Тимошенко презентувала письмове зобов’язання «закінчити війну на Донбасі, повернути Крим, ухвалити нову Конституцію, позбавити недоторканості суддів і депутатів, боротися з корупцією, створити умови для молоді, аби та знаходила роботу й не тікала за кордон, а ще доступні кредити, низькі тарифи на газ, високі виплати при народженні дітей, пенсію не менше чотирьох тисяч гривень, страхову медицину, вигідний військовий контракт, увагу до освіти. А за п’ять років кандидатка обіцяє підняти в Україні рівень життя до сусідньої Польщі. Якщо ж не виконає обіцянок, каже, що сама піде з посади». Розповіли про це й у новинах СТБ, «України» та «Інтера». Наступного дня «Інтер» передав заклик Тимошенко до інших кандидатів теж підписати таке зобов’язання.

В інтерв’ю Reuters кандидатка назвала своїм головним конкурентом Порошенка та скептично відгукнулася про «молодого кандидата» Зеленського. А ось Дмитро Кисельов на російському телебаченні посміявся з її обіцянок: «Обещания. Порошенко мастер их давать. Юлия Тимошенко — тоже. То, что они заведомо невыполнимы, ветерана украинских избирательных компаний не смущает. Она всегда так делала».

Порошенко. Третя частина розслідування «Наших грошей» про розкрадання оборонного бюджету стала головним джерелом негативу на адресу нинішнього президента. Він спробував зробити крок на випередження, відправивши Олега Гладковського у відставку. Також начебто на користь його щирої готовності карати винних свідчать обшуки й затримання в менеджерів «Укроборонпрому». Проте критиків це не нейтралізувало.

Відповіддю на давніші звинувачення в підготовці підкупу та фальсифікацій стало намагання показати прозорість штабу Порошенка, зокрема інтерв’ю Сергія Березенка. Загалом протягом тижня ця тема майже не обговорювалася. Сам Порошенко дав велике інтерв’ю «Інтеру», ICTV та «Україні», а на додачу до цього засвітився наживо у студії «Фактів тижня» ICTV. Розмова з ним була доречною в контексті скандалу з «Укроборонпромом», але президент також не згаяв нагоди повторити кілька своїх агітаційних штампів про армію, мову й віру. Показово також, що голову порошенківської фракції у ВР Артура Герасимова, якого на минулому тижні не пускали в ефір «1+1», запросили у «Свободу слова» ICTV.

Тим часом лояльні телеканали нагадують глядачам, що Порошенко ініціював монетизацію субсидій, підвищення пенсій та доплати військовим. Зокрема про це говорили на ICTV 4 березня, а на «Україні» процитували слова президента про те, що економіка стабілізується й «кожен громадянин на власній кишені має відчути зростання добробуту». «Інтер» приписав Порошенкові успіхи децентралізації. 5 березня ICTV показав Порошенка у Дніпрі, де він закликав до спільної праці заради подолання бідності й запевнив, що індексація пенсій — «не передвиборчий трюк». Мер міста Борис Філатов у наступному матеріалі висловився за «стабільність влади». Пропіарив Порошенка під час дніпровської поїздки й «Інтер». 8 березня СТБ та «Інтер» показали привітання Порошенка для жінок, які служать у війську, а 9 березня на ICTV, ZIKу, «Інтері» та «Україні» можна було побачити, як президент із дружиною вшановують Шевченка. Матеріали різних каналів були напрочуд схожі між собою за змістом і відеорядом.

Петрові Порошенку й далі приділяють найбільше уваги з-поміж українських кандидатів у кремлівських ток-шоу. У програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на каналі «Россия 24» 4 березня одні учасники стверджували, що Порошенко — призначенець Держдепартаменту США, тому президентом буде саме він; інші — що нинішній президент відчайдушно бореться за збереження влади, але робить багато помилок у процесі. Заяви посла США Марі Йованович «український політолог» Олександр Семченко, який брав участь у програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 6 березня, потрактував як сигнал, «что Америка не так уж безоговорочно поддерживает Порошенко», і додав, що альтернативних кандидатів у США не бракує. І нарешті вже знайому нам тезу, що Порошенко планує провокації на фронті, щоби зірвати вибори, озвучила у програмі «Время покажет» 6 березня на російському «Первом канале» знайома читачам «Детектора медіа» Яніна Соколовська. А топ-пропагандист російського телебачення Дмитро Кисельов просто оголосив, що Порошенко зловживає алкоголем.

Гриценко. Після сплеску уваги до кандидата теленовинарі до нього збайдужіли — навіть на ICTV, який раніше регулярно піарив Анатолія Гриценка, той уперше з’являється лише в середу із закликом до кандидатів узяти участь у дебатах (його повторили 10 березня у «Фактах тижня»).

7 березня ICTV й СТБ приділили увагу Гриценкові з нагоди підписання угоди із Садовим, давши лише коментар кандидата й додавши, що Дмитро Добродомов також знявся з виборів на його користь. «UA: Перший» із цієї нагоди згадав про Гриценка й дав його коментар у матеріалі, в якому перелічено кандидатів, що вирішили відмовитися від участі у виборах. 5 канал 8 березня повідомив про скасування реєстрації Добродомова, Гнапа й Мураєва, однак не згадував про те, що вони підтримали інших кандидатів.

Формат політичної угоди, яку Гриценко підписав із Андрієм Садовим, дещо дивує — зокрема, єдиний пункт зобов’язань Гриценка «бути чесним». Поза тим наслідки об’єднання вже помітні: сайт «24», що належить Садовому, пом’якшив матеріал про статки Гриценка.

Бойко. Окрім щоденного піару самого кандидата на зразок підтримки ним хокеїстів-аматорів із Білої Церкви, «Інтер» перейшов до агресивніших дій проти його конкурентів на проросійському електоральному полі. Відновилися й маніпуляції з рейтингами (про це нижче). 4 березня канал показав «мешканців Дніпра», які вимагають від Олександра Вілкула зняти свою кандидатуру на користь Бойка — «єдиного кандидата від опозиції». 7 березня «Інтер» говорить уже про «хвилю звернень» до кандидатів від опозиції з вимогою підтримати Бойка, зокрема в Одесі. Оскільки замовчувати той факт, що Мураєв і Вілкул об’єдналися і вже не підтримали Бойка, «Інтер» не міг, новину подали у форматі заяви «Опозиційної платформи — За життя»: «Це лише політичний трюк влади. Такий крок Мураєва називають спробою вкрасти голоси у Юрія Бойка».

«Україна» тим часом не припиняє атакувати Бойка: 7 березня в матеріалі про консолідацію Вілкула й Мураєва повідомили, що кандидат від «Опозиційної платформи — За життя» «втрачає популярність».

Вілкул. Окрім звичної вже присутності в піар-дайджестах ICTV та України, щодо кандидата цього тижня вперше за час кампанії з’явився реальний інформаційний привід: Євгеній Мураєв відмовився від участі у президентських виборах і підписав із Вілкулом угоду про спільну участь у парламентських. 7 березня про це говорили в новинах ICTV і СТБ, а «Україна» почала з цього повідомлення випуск новин. 5 канал уперше за час кампанії згадав у новинах Мураєва і Добродомова, повідомивши, що вони знялись і закликали підтримати, відповідно, Вілкула і Гриценка. У тижневику «України» об’єднанню Мураєва з Вілкулом присвятили ексклюзивний матеріал, хоча в наступному матеріалі повідомили, що кандидатів поменшало аж до 39. 10 березня 5 канал побіжно згадав, що Мураєв «передоручив прихильників Вілкулу».

4 березня Вілкул побував у студії «України», куди його запрошують щотижня: говорив про те, як звільнити окуповані території, зокрема, просував ідею введення миротворців та надання частині Донецької та Луганської областей особливого статусу. Також у новинах «України» та СТБ цього дня повідомили, що Вілкула підтримали три політичні сили — «Християнські соціалісти» Михайла Добкіна, Партія миру Вадима Новинського та «Сильна Україна», яку тепер очолює одеситка Світлана Фабрикант. Інші канали цієї події не зауважили.

Ляшко. Головним майданчиком передвиборної агітації Олега Ляшка залишається канал «Україна». Він незмінно фігурує в піар-дайджестах каналу із найбільш популістськими закликами: збільшити мінімальну зарплатню та не оподатковувати її, давати школярам триразове харчування бюджетним коштом. А також із привітаннями з 8 березня. У студії «України» Ляшко побував 5 березня — висловився про ціни на газ та зарплати, а також 8 березня — говорив про «Нафтогаз» і права жінок. Наступного дня Ляшка показали на хрестинах випадкової дитини, куди він прийшов (напевно, випадково взявши з собою знімальну групу «України»), щоб пообіцяти збільшити допомогу при народженні дітей. 10 березня в тижневику «України» Ляшко змушував мера Кам’янця-Подільського помагати малозабезпеченій родині.

Також Ляшка кілька разів показував «Інтер»: тут він висловлювався на тему, яка особливо хвилює інвестора каналу Дмитра Фірташа, — критикував керівництво «Нафтогазу», а також закликав підвищити мінімальну зарплату і знизити ціну на газ. Інші канали, крім «1+1», який запросив кандидата на ток-шоу, його не згадували.

Тарута. Кандидат фігурує в піар-дайджестах ICTV. 4 березня тут повідомили, що Сергій Тарута підписав меморандум із Федерацією роботодавців. Раніше це саме зробила низка інших кандидатів, але про це в повідомленні не згадали. «Україна» 7 березня процитувала його обіцянку збільшити тривалість життя українців, а 8 березня ця заява «дійшла» до ICTV.

Каплін. Про цього кандидата ще не остаточно забув канал «Інтер». 4 березня тут показали його заклик забезпечити замовленнями завод «Зірка» на Сумщині.

Більше про висвітлення виборів читайте на сайті «Вибори і ЗМІ».

Маніпуляції

Зірка телебачення. Колишня депутатка від «Свободи» Ірина Фаріон знову потрапила в теленовини. Для того, щоб її показав канал ICTV, довелося всього лише написати у Фейсбуку образливий допис про виборців, готових голосувати за Зеленського. Журналісти позбирали коментарі експертів, зокрема Ольга Айвазовська з «Опори» сказала, що мова ворожнечі може вважатися перешкоджанням волевиявленню громадян, а політкоментатор Володимир Фесенко — що це не по-європейськи. Зважаючи на те, що із жодних інших приводів ВО «Свобода» та її кандидата Руслана Кошулинського в новинах не згадують, слід чекати на нові скандальні дописи пані Фаріон.

Обмовка за Фройдом. Російський режисер Карен Шахназаров, виступаючи у програмі «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на каналі «Россия 24», сказав, що єдиний притомний кандидат у президенти України — Віктор Медведчук. Ведучому довелося розчарувати Шахназарова, повідомивши, що Медведчук участі у виборах не бере. А у випуску 6 березня український «експерт» Василь Вакаров так захвалив Юрія Бойка, що ведучому довелося прямо натякнути, що відбувається передвиборна агітація: «Они с вами не расплатятся!» До речі, якщо ви ще не знаєте, що українські учасники роблять у російських ток-шоу, дивіться тут.

Неясно висловився. Рішення кандидата у президенти Сергія Кривоноса не брати участі у виборах не стало для новинарів сенсацією. Ймовірно, вони спершу не зрозуміли формулювання Кривоноса: «Я роблю це на користь громадян та майбутнього України! Вважаю, сьогодні в тих умовах, яких знаходиться держава, не доцільним зміну Верховного Головнокомандувача Збройних сил України». Перекладаємо: Головнокомандувач — це президент, не доцільно міняти президента — треба лишити того, що є, себто Петра Порошенка. А ось як це потрактував, наприклад, 5 канал: «Кривонос зазначив, що відмовляється від кандидування не на користь якогось іншого кандидата, а на користь громадян і майбутнього України». Лише «1+1», «UA: Перший» і ICTV сказали прямим текстом: «на користь Петра Порошенка».

Перепис лузерів. Канал «Україна» поставив кандидатам у президенти запитання: «Як повинні пройти вибори, аби ви визнали не лише власну перемогу, а й поразку?». Відповідають вони різне, переважно кажуть, що вибори мають бути чесними, а в разі явних фальсифікацій будуть протестувати. Та цікавіше подивитися, кому поставили запитання: Іллі Киві, Ігорю Шевченку, Віталію Купрію, Юрію Дерев’янку, Анатолію Гриценку, Геннадію Балашову та Інні Богословській. Глядачі «України» дотепер не бачили в ефірі більшості цих кандидатів (окрім Гриценка, який має досить високий рейтинг). Характерно, що до Ляшка, Вілкула, Тимошенко та Порошенка, а також практично ніколи не згадуваного в ефірі Зеленського, «Україна» запитань про можливу поразку не має.

8 березня в небезпеці. Міжнародний жіночий день цього року припав на п’ятницю, в Україні був офіційний вихідний, але деяким телеканалам усе одно видалося, що свято в небезпеці. Про «скасування 8 березня» говорили в ток-шоу на телеканалі NewsOne (про це вище), а «Інтер» присвятив загрозі цілий матеріал із Юрієм Бойком у головній ролі. Кандидат з’їздив до селища Володарки на Київщині в дитячий будинок сімейного типу. «Політик упевнений: спроби скасувати в Україні сьогоднішнє свято — лише політичний піар», — ідеться в закадровому тексті, а Бойко каже: «Ми не дамо його скасувати. І той, хто намагається це зробити, піде на смітник історії дуже швидко». Втім глядачі так і не дізнаються, хто зазіхнув на 8 березня. Можливо, йдеться про законопроект, який торік анонсував керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Однак відтоді проект так і не зрушив із місця, жодні політики за нього не голосували, тож про чий «політичний піар» говорить Бойко, не зрозуміло. Можливо, про свій?

Новини та підсумкові тижневики

Гладковський і «Наші гроші». Про те, як глава держави сам бореться з корупцією в оборонній галузі, розповідали 4 березня ICTV, СТБ, «Україна», «Інтер» (тут дали цитату: «Щоби кожен міг переконатися — якщо є доведена вина, не врятують ні посада, ні прізвища, ні давні знайомства з президентом», але доповнили бекґраундом про зміст розслідування та реакцією «Укроборонпрому») і «112» (без коментарів, але з бекґраундом). На «1+1» інші акценти: мовляв, Гладковський звільнений аж за тиждень після скандалу. Тут також нагадали про зміст розслідування, подаючи оприлюднені схеми як факт, а не підозру, і процитували ті самі слова Порошенка про «не врятують посади». Розповіли також про обшуки в «Укроборонпромі». На «UA: Першому» дали інформацію про обшуки та коментар Національного антикорупційного бюро України. Історія тривала й 5 березня. ICTV знайшов позитив — переказавши нову серію розслідування «Наших грошей», водночас дав коментарі «Укроборонпрому» про виробництво нової техніки «без жодної російської деталі». 5 канал повідомив, що НАБУ розпочало розслідування за фактами, викладеними в матеріалі «Наших грошей». «Інтер» процитував посла США Марі Йованович, яка закликала розслідувати корупцію в оборонній сфері. Але головний хіт дня — знущальну відеовідповідь Ігоря Гладковського «Нашим грошам» — висвітлив лише «1+1». І ще раз розповів про це в «ТСН. Тижні» 10 березня, наголосивши на тому, що відповідь Гладковського — недешева піар-технологія, спрямована на дискредитацію журналістів.

Заклик посла США звільнити Холодницького 5 березня більшість каналів висвітлити не встигла, адже новина з’явилася пізно. Наступного дня про це говорили у праймі інформаційних каналів та ток-шоу на NewsOne. Натомість новини «України», СТБ, 5-го каналу та «112» 6 березня цю новину проігнорували. Про те, що Йованович вимагала відставки Холодницького, згадали лише ICTV та «UA: Перший». Інші її тези переказали ICTV та «Інтер».

Лише 8 березня у програмі «Подробиці тижня», ще раз розповідаючи про вимоги Йованович, «Інтер» повідомив про «вимогу Заходу» (?) «прибрати керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького». Ведучий Олексій Ліхман дав власну оцінку: «Заяви американських дипломатів давно не були такими категоричними», — й додав, що ті самі вимоги підтвердив заступник держсекретаря США Дейвід Гейл.

А ось ZIK у тижневику «Перші про головне. Деталі» не просто розповів про вимогу звільнити Холодницького, а й дав коментар самого керівника САП.

ICTV і 5 канал повідомили про те, що Порошенко ініціює аудит «Укроборонпрому». На 5-му каналі вслід за цим повідомленням вийшов матеріал про те, що Росія готується до широкомасштабного наступу на Україну, можливо, в день виборів 31 березня. «Інтер» у «Подробицях тижня» 8 березня наголосив на тому, що «влада реагує», перелічивши заходи, яких вжили ВР, президент і РНБО.

Із сюжету Романа Недзельського у програмі «Перші про головне. Деталі» каналу ZIK фактично випливає, що Порошенко в цій історії — сторона конфлікту. Журналіст процитував штабіста Порошенка Олега Медведєва, який каже, що розслідування базоване на зливі із правоохоронних органів, які й так би покарали винних. Є в матеріалі й переказ інтерв’ю Ігоря Гладковського «одному з телеканалів» (мається на увазі Прямий — із стандартом достовірності у ZIK проблеми), в якому той назвав розслідування «політичним замовленням задля дискредитації Порошенка».

Як і в минулому випуску програми, ведучий «Часу. Підсумків тижня» на 5-му каналі Віталій Гайдукевич переводить фокус на дискусію про прийнятність «сірого ринку озброєння» (кажучи практично прямим текстом, що купувати деталі в Росії контрабандою нормально) та робить наголос на тому, що розслідування «Наших грошей» — злив із правоохоронних органів, а журналісти не використали у своєму матеріалі відповіді «Укроборонпрому». У матеріалі є коментарі Олега Гладковського, Порошенка, Луценка та голови НАБУ Артема Ситника. Головне враження, що залишається від сюжету, — журналісти 5-го каналу намагаються посіяти ще більше сумнівів у тому, що розслідування «Наших грошей» слід сприймати всерйоз.

Матеріал «Фактів тижня» ICTV 10 березня подає різні позиції, але головний наголос, який у ньому відчувається, — на реакції влади: мовляв, Порошенко зробив висновки, а викладені в розслідуванні факти силовики визнають правдивими. Доповнює це враження президент, який власною персоною з’явився у студії Оксани Соколової. І, коментуючи розслідування щодо «Укроборонпрому», пообіцяв «не дати зробити шоу» тим, хто «крав на армії — колишнім міністрам, колишнім прем’єр-міністрам».

Потішна війна силовиків. СБУ випадково встановлювала апаратуру для прослуховування поблизу офісу Зеленського, а поліція так само випадково «накрила» спецслужбістів, зірвавши їхню операцію, яка ніяк Зеленського не стосувалася. Приблизно так виглядає ця ситуація, якщо зіставити офіційні версії. ICTV 4 березня стисло повідомив про знайдену апаратуру з посиланням на твіттер Зеленського та переказав пояснення СБУ. «Україна» обмежилася версією СБУ. «1+1», натомість, приділив цій події більше уваги. У сюжеті показали повідомлення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у Фейсбуку, ексклюзивне відео з офісу «Кварталу 95», коментар СБУ, яка визнала, що обладнання їхнє, але заперечила, що це якось пов’язано із Зеленським. І дещо притягнутий за вуха бекґраунд: «Стеження команда Зеленського помітила відтоді, як артист заявив, що йде в президенти… І це ще не кінець історії, певен кандидат». Звісно, не кінець — наступного дня «1+1» випустив новий сюжет. Зокрема, ветеран СБУ Віктор Ягун розповів, що СБУ працює «на замовлення президента».

«Інтер» 8 березня згадав про конфлікт між СБУ та МВС, однак… не назвав Зеленського. У повідомленні йдеться про «офіс одного з кандидатів», хоча взаємні звинувачення силовиків переказані досить докладно. А Зеленського згадано в іншому повідомленні випуску — з сумнівними рейтингами від «Софії».

ZIK у тижневику «Перші про головне. Деталі» згадав про «риторичне питання Авакова у Твіттері», але пізніших коментарів-пояснень МВС не давав. Натомість версія СБУ в матеріалі є. У «Фактах тижня» ICTV вийшла новина з позиціями обох сторін і синхроном Зеленського.

Рейтинги. Результати дослідження групи «Рейтинг», опубліковані 4 березня, проігнорували всі телеканали, крім «1+1», який повідомив, що «Зеленський продовжує очолювати рейтинги». «Інтер» натомість оприлюднив «свої», вигідні рейтинги, від Інституту аналізу та прогнозування, який уже використовували з цією ж метою раніше: згідно з ними, Бойко практично наздоганяє Порошенка на третьому місці в рейтингу. Цифри доповнили коментарем керівника ГО «Інститут аналізу та прогнозування» Юрія Лісничого, який позиціює себе як «журналіст і політолог» і, якщо вірити Вікіпедії, із соціологією не має нічого спільного. У коментарі Лісничий каже те, що потрібно «Інтеру», — про підтримку Бойка на сході та півдні. 5 березня «Інтер» повторив уже звичну маніпуляцію з «регіональними рейтингами»: з посиланням на дослідження сумнівної компанії Seetarget у новинах повідомили, що Бойко — перший у рейтингу в Харківській області. 7 березня «Інтер» видобув нові зручні рейтинги — від близького до співвласника каналу Сергія Льовочкіна центру «Софія», що бачить шанси Бойка вийти у другий тур. Ці ж цифри повторили в «Подробицях тижня» 8 березня, принагідно додавши, що «41 % опитаних обирає шлях компромісу у розв’язанні конфлікту на Донбасі». Глядачі вже знають, хто з кандидатів за компроміс.

«1+1» у «ТСН. Тижні» 10 березня опублікував ексклюзивне (заплановане до публікації лише наступного дня) дослідження Active Group. Окрім незмінного лідерства Зеленського, тут наголосили на підвищенні підтримки Гриценка та падінні рейтингу Бойка.

Непідкупний Юрій Тимошенко. Більшість аналізованих «Детектором медіа» телеканалів подавала новину про спробу підкупу збалансовано, себто з коментарями Юлії Тимошенко. «Україна» дала коментарі Юрія Луценка та Тимошенко, «112» — Луценка, Тимошенко та підозрюваного Тараса Костанчука. «1+1» теж підготував збалансований матеріал із коментарями Юрія Тимошенка, Юлії Тимошенко, Луценка та Костанчука. «UA: Перший» дав коментарі Юрія Тимошенка, Костанчука, Луценка, процесуального прокурора й адвоката, але обійшовся без позиції лідерки «Батьківщини».

5 канал повідомив про те, що в організації підкупу кандидата підозрюють народного депутата від «Батьківщини» Валерія Дубіля, з посиланням на Луценка, і що Тимошенко заперечила це «ще до початку прес-конференції генпрокурора». «Інтер» обмежився інформацією від Луценка. СТБ цієї новини не давав. 9 березня ZIK у тижневику «Перші про головне. Деталі» повідомив про затримання Костанчука. У матеріалі переповіли позиції Генпрокуратури та «Батьківщини» щодо Дубіля. 5 канал у тижневику «Час. Підсумки тижня» дав позицію всіх сторін у надзвичайно стислому переказі.

«Факти тижня» ICTV, розповідаючи про спробу підкупу Тимошенка, повідомляють також про вимогу команди Юлії Тимошенко до правоохоронців перевірити, звідки кандидат узяв гроші на заставу.

Прорив до президента. Суботні спроби «Національного корпусу» в Києві і Черкасах прорватися до Порошенка несподівано мало зацікавили телевізійників. ICTV, «Україна» та «Інтер», де напередодні гостем студії був голова «Національного корпусу» Андрій Білецький, узагалі не побачили новини в бійках, затриманнях і травмованих поліцейських. На ZIKу та каналі «112» про це повідомили коротко. Ведуча «1+1» Наталія Мосейчук охарактеризувала те, що відбулося, так: «Мітингарі намагалися поговорити з президентом, не обійшлося без сутичок». Збалансований докладний матеріал про ці події можна було побачити на «UA: Першому».

У тижневику «Час. Підсумки тижня» на 5-му каналі 10 березня ведучий Віталій Гайдукевич ствердив, що «емоції почали добивати залишки аргументованих дискусій», підводячи упереджений матеріал про «Національні дружини». Точніше, «так звані» «Національні дружини». «Де в конституційних правах прописані мітинги з опцією бити поліцію, не відомо», твердження, що дружини «підпорядковані Арсену Авакову» і наголос на тому, що міністр відреагував лише дописом у Фейсбуку. Позиція журналістів 5-го вже другий тиждень поспіль звучить як захист інтересів власника каналу — президента Порошенка.

Натомість «ТСН. Тиждень» 10 березня буквально глорифікує «Нацкорпус», називаючи їхні дії «Днем гніву». «Дізнавшись, що президент галасу не чує, бо в Черкасах, представники “Нацкорпусу” поїхали туди», — йдеться в матеріалі. Цитують фейсбук Авакова, який написав, що в «гніву є розумні межі». Загалом протест подано як справедливий і виправданий, тільки з агресією, мовляв, переборщили.

У програмі «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» на російському каналі «Россия 24» насміхалися з небажання Порошенка зустрітися в Черкасах із націоналістами («пришлось тут же сворачивать выступление и прятаться в кортеже… гарант бежал»).

Більше читайте у моніторингу щоденних новин і телетижневиків.

Політичні ток-шоу

«Свобода слова» на ICTV 4 березня вийшла в новому форматі. Програма була поділена на дві частини, перша з яких стала бенефісом тандему Анатолія Гриценка та Андрія Садового. До студії запросили лише представників їхніх команд. Кандидат у президенти та його союзник займалися самопіаром, а ведучий Вадим Карп’як сприяв їм у цьому. Зокрема, дав в ефір і попросив прокоментувати «пророчі» слова Гриценка 2011 року про прийдешню війну з Росією. Друга частина програми була дискусійною: в ній взяли участь суддя Конституційного Суду Ігор Головатий, антикорупціонер Віталій Шабунін, голова фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов, народний депутат із «Батьківщини» Сергій Соболєв, із «Народного фронту» Ігор Алексєєв та позафракційний прибічник Гриценка Сергій Лещенко. Хоча головною темою цієї частини програми було скасування Конституційним Судом статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, найважливіша дискусія точилася довкола розкрадання оборонного бюджету. Герасимов використав прямий ефір для того, щоби поговорити про розслідування «Наших грошей» (заради цього на минулому тижні він проривався в ефір «1+1») і озвучити домашні заготовки про внесок Петра Порошенка в обороноздатність України та «відновлену армію», солдату якої «начхати, звідки запчастини». Герасимову опонували Соболєв, Шабунін і Лещенко, які нагадали про відповідальність Порошенка за розкрадання коштів людьми, яких президент призначає на посади.

У «Пульсі» на каналі «112» 5 березня взяли участь Ілля Кива (здається, останній кандидат у президенти, якого постійно запрошують на ток-шоу каналів Медведчука), представники ОПЗЖ Юрій Мірошниченко та Юрій Павленко, народні депутати Олександр Лівік із Блоку Петра Порошенка, Сергій Євтушок із «Батьківщини», голова партії «Сила людей» Олександр Солонтай, політкоментатори Олександра Решмеділова, Руслан Балабан, Валерій Димов, журналіст Юрій Молчанов, екс-народний депутат від «Свободи» Едуард Леонов, екс-голова Київської облдержадміністрації та також завсідник ток-шоу на каналах Медведчука Олександр Горган, екс-заступник голови Національної агенції із запобігання корупції Руслан Радецький та колишній міністр із житлово-комунального господарства Олександр Попов. Обговорювали переважно закон про мову: ця тема дала змогу представникам ОПЗЖ озвучити достатню кількість гасел, що зачіпають проросійський електорат. Друга тема — підвищення цін на газ: тут відбулася дискусія між представниками різних таборів. «Батьківщина» та ОПЗЖ наполягали на тому, що суспільство зубожіло та не може платити таку ціну, прибічники влади доводили, що дешевий газ вигідний олігархам.

В «Українському форматі» на каналі NewsOne 6 березня героєм «Передмови» став телеведучий Дмитро Гордон. Він знов, як і в програмі «Народ проти» на каналі ZIK два тижні тому, відкрито агітував за Ігоря Смешка та закликав не голосувати за Петра Порошенка.

У першій частині шоу взяли участь кандидат у президенти Ілля Кива, екс-міністр Олександр Попов, політтехнолог Дмитро Раїмов, політкоментатори Сергій Поярков і Олеся Яхно, а також екс-радник президента Валерій Івасюк. Тема дискусії — радянські свята. На користь збереження цих свят висловився Ілля Кива, ствердивши, зокрема, що «весь світ святкує перемогу над фашизмом» (насправді не весь). Більшість учасників шоу висловилися за збереження радянських свят. У другій частині також узяли участь журналісти Юрій Молчанов і Юрій Луканов, політкоментатор Вадим Карасьов та екс-заступник міністра юстиції Грузії Григорій Вашадзе. Говорили про «зовнішнє управління Україною», відштовхнувшись від заклику посла США звільнити голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Опонувати твердженню, що США керують Україною, взявся Вашадзе, який нахвалював реформи в Україні. На диво програма минула без представників «Опозиційної платформи — За життя», які зазвичай присутні у студії кожного ток-шоу каналів Медведчука.

У «Праві на владу» 7 березня на каналі «1+1» виступали кандидати у президенти Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Роман Безсмертний та Віктор Бондар, активіст партії «Укроп» і дипломат Богдан Яременко, медіаюристка Тетяна Котюжинська та військова Олена Білозерська. Скайпом в ефір включався командувач Операції об’єднаних сил Сергій Наєв. Ішлося про те, як досягти миру на Донбасі. Почали з обговорення історії «ополченочки» Світлани Дрюк, яку раніше розповіли новини «1+1». Кандидати висловилися про те, чи потрібно амністувати бойовиків, що погодилися скласти зброю. Далі слово взяв Анатолій Гриценко й повернувся до теми попереднього випуску програми: корупційного скандалу навколо «Укроборонпрому», ствердивши, що «країною керують мародери». Юлія Тимошенко тим часом критикувала владу за нав’язування Мінських угод замість міжнародних документів на кшталт Будапештського меморандуму. «Жінка-головнокомандувач не буде займатись мародерством», — сказала вона. Загалом цього разу «Право на владу» було подібним на відкритий мікрофон для кандидатів, які мали змогу висловитися на важливу для суспільства й держави тему.

Ток-шоу «Головна тема. Вибір» 8 березня на каналі «Україна» складалося з двох частин. У першій відбувся сольний виступ Юлії Тимошенко, якій опонували троє ведучих каналу «Україна». Говорили про ціни на газ для населення. Ведучі намагалися стримувати агітаційні потоки з уст Тимошенко і ставити їй складні запитання. «Родзинкою» програми стало запитання Тимошенко від Арсенія Яценюка, якого ведучі представили як прем’єра, Кабміну якого «вдалося стабілізувати ситуацію», «українці продовжували вчасно отримувати виплати» та за часів якого «в Україні розпочалися безпрецедентні реформи». Тимошенко у відповідь попросила подарувати видатному екс-прем’єрові примірник її «Нового курсу». Вже традиційно наступного дня ключові заяви та обіцянки кандидатів-учасників програми потрапили до новин «України», а 10 березня — до тижневика, де принагідно пропіарили Яценюка.

Другу частину віддали улюбленцю каналу «Україна» Олександру Вілкулу та його колишньому конкуренту Євгенію Мураєву, який відмовився від участі у виборах президента й підтримав Вілкула. Ця частина шоу була здебільшого агітаційною: Мураєв закликав голосувати за Вілкула та об’єднану політичну силу, а Вілкул обіцяв, що вже в перший день його президентства на Донбасі «перестануть гинути люди», і наголошував, що вони з Мураєвим «об’єднали реальну опозицію». Нагадаємо, за версією «України», «несправжня» опозиція — це ОПЗЖ та її кандидат Юрій Бойко.

У ток-шоу «Проотистояння» на NewsOne 8 березня взяли участь політкоментатори Володимир Цибулько, Руслан Бортник, Михайло Чаплига, Ігор Рейтерович, Валерій Димов, екс-голова Київської ОДА Олександр Горган, колишній народний депутат Василь Горбаль, народний депутат від ОПЗЖ Юрій Павленко, кандидат у президенти Юрій Тимошенко, телеведучий Андрій Пальчевський, громадські діячки Ніна Потарська та Маргарита Коротких. У першій частині програми говорили про затриманих, які начебто пропонували гроші Юрієві Тимошенку за відмову від участі у виборах. У другій — про скасування свята 8 березня. У третій — чи пускати в Україну російських артистів, внесених до чорного списку.

Більше читайте в огляді політичних ток-шоу.

Матеріал готували Отар Довженко, Зоя Красовська, Ярослав Зубченко, Марина Довженко, Ангеліна Ломакіна й Олександр Крумін

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *